Jeg er advokat i vores internationale Tech & Comms team, hvor jeg rådgiver om komplekse teknologi- og outsourcing-projekter med særlig erfaring med den løbende kontraktstyring og konflikt- og tvisthåndtering.

Jeg er specialiseret indenfor IT og outsourcing og rådgiver virksomheder i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af IT- og outsourcing-kontrakter, eksempelvis systemanskaffelsesaftaler, licensaftaler, OEM aftaler og lignende distributionsaftaler samt aftaler om outsourcing af drift af infrastruktur eller applikationsudvikling. Gennem årene har jeg været involveret i hele processen fra udbudsprocessen, udarbejdelse og forhandling af kontrakten til den efterfølgende kontraktstyring.

Et komplekst teknologi- og outsourcing projekt bliver kun en succes, hvis der efter indgåelsen af kontrakten er en fokuseret løbende kontraktstyring. Jeg har indgående praktisk erfaring med kontraktstyring, herunder konflikt- og tvisthåndtering, hvis det bliver nødvendigt. Jeg har repræsenteret klienter i adskillige store rets- og voldgiftssager, der oftest har vedrørt større it-projekter, som på den eller anden måde er mislykkedes.

My uddannelse
  • Københavns Universitet, Kandidat i jura
  • Københavns Universitet, Bachelor i jura
  • University of Sidney, Law