For at være en dedikeret og værdiskabende fintech advokat, kræver det i lige så høj grad indsigt i teknologi og innovative løsninger, som i finansiel regulering, og det at kunne kombinere de to områder, er min højeste prioritet som fintech advokat.

Som fintech advokat rådgiver jeg klienter i en række aspekter indenfor tech og finansiel regulering. På tech-området har jeg betydelig ekspertise i at udarbejde og forhandle IT-kontrakter, såsom SaaS-kontrakter, konsulentkontrakter, outsourcingskontrakter og licensvilkår. Derudover er jeg dybt engageret i og rådgiver om anvendelse af ny teknologi, herunder distributed ledger technology (DLT), kunstig intelligens (AI), Internet of Things (IoT) og Big Data samt de juridiske udfordringer, der er forbundet hermed.

Indenfor finansiel regulering rådgiver jeg primært om regulatoriske forhold i betalingssektoren, særligt i relation til Lov on Betalinger (PSD2 i international sammenhæng), Regulatoriske Tekniske Standarder (RTS), Interbankgebyrer for Kortbaserede Betalingstransaktioner (IFR), Outsourcingbekendtgørelsen (EBA's guidelines om outsourcing i international sammenhæng) mv. Jeg rådgiver også betalingstjenesteudbydere, herunder kontooplysningstjenesteudbydere (KOT) og betalingsinitieringstjenesteudbydere (BIT), i relation til licenskrav og ansøgning herom.

Jeg arbejder tæt sammen med mine kollegaer i vores internationale payments-team, hvor vi rådgiver betalingstjenesteudbydere, store internationale merchants og forskellige andre interessenter i betalingskæden om regulatoriske forhold, markedsanalyser og produkt reviews. Desuden rådgiver jeg fintech startups i alle aspekter af tech og regulatoriske forhold forbundet med at være en fintech. Som tidligere general counsel hos Saxo Payments Banking Circle har jeg førstehåndserfaring med de udfordringer, som der er forbundet med at tage en fintech til det næste niveau.

  • Før jeg startede hos Bird & Bird var jeg general counsel hos Saxo Payments Banking Circle, hvor jeg var ansvarlig for et team af legal counsels i Danmark og Luxembourg, som rådgav forretningen i relation til betalingsregulatoriske samt kontraktuelle og selskabsretlige forhold. Før det var jeg ansat som advokat hos Kromann Reumert, hvor jeg rådgav klienter primært inden for IT-relaterede forhold, herunder i forbindelse med retssager og voldgiftssager.
My uddannelse
  • Københavns Universitet - Kandidat i jura
  • Københavns Universitet - Bachelor i jura
  • University of Sydney, udvekslingsstudent
Mine bestallinger
  • Medlem af Advokatsamfundet siden 2013