Skattefritagelse for fri telefon og internet rulles tilbage

 Pia Skovgaard Hansen, Søren Narv Pedersen, Mia Boesen

01-2020

Det tidligere vedtagne lovforslag om ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet fra 1. januar 2020 er rullet tilbage. Der skal således fortsat betales skat af fri telefon og internet.  

Den tidligere regering vedtog den 26. april 2018 et lovforslag, som ophævede beskatningen af fri telefon og internet fra 1. januar 2020. Bird & Bird har tidligere skrevet om lovforslaget, som kan læses her

Den nuværende regering har imidlertid besluttet at tilbagerulle lovforslaget. Beskatningen af fri telefon og internet fortsætter således som hidtil, således at medarbejderen beskattes 2.900 kr. (2020-sats) årligt for elektronik som betales af arbejdsgiveren og som må benyttes af medarbejderen til privat brug. 

Anvendes firmatelefonen udelukkende til arbejdsrelateret brug skal medarbejderen ikke betale skat af telefonen. Arbejdsgiveren og medarbejderen skal i denne forbindelse som udgangspunkt indgå en tro- og loveerklæring om, at telefonen kun benyttes som arbejdstelefon. Arbejdsgiveren har i den forbindelse pligt til at føre en vis kontrol med, at medarbejderen overholder aftalen.