Regulering af beløbsgrænsen under "beløbsordningen" ved ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse

 Mia Boesen, Pia Skovgaard Hansen, Soeren Narv Pedersen

02-2019

Minimumskravet til løn ved ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser under den såkaldte "beløbsordning" er med virkning fra 1. januar 2019 hævet til 426.985,06 kr. pr. år.

Tredjelandsstatsborgere (dvs. ikke EU-borgere) kan ansøge om en arbejds- og opholdstilladelse i Danmark under forskellige ansøgningsskemaer, bl.a. under den såkaldte "beløbsordning".

Det er et krav, at medarbejderen, der ansøger, bliver tilbudt en vis minimumsløn. Denne minimumsløn bliver reguleret på årlig basis med henvisning til den generelle lønudvikling i Danmark.

Med virkning fra 1. januar 2019 er beløbsgrænsen 426.985,06 kr. pr. år, svarende til 35.582,08 kr. pr. måned.

Lønnen til og med beløbsgrænsen kan kun bestå af medarbejderens grundløn, indbetaling til arbejdsmarkedspension og udbetalte feriepenge. Det er dog kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor medarbejderen aktuelt har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i lønnen op til og med beløbsgrænsen. Værdien af forskellige personalegoder som fx fri bil, telefon og internet, abonnementer eller kost og logi kan ikke regnes med.

Kravet om en årlig løn på mindst 426.985,06 kr. skal være opfyldt, selvom medarbejderen holder ferie uden løn. Hvis medarbejderen således optjener feriepenge, der først udbetales året efter, kan feriepengene ikke tælle med i lønnen det år, hvor medarbejderen optjener feriepengene.

Den årlige regulering af beløbsgrænsen gælder alene for nye ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser, dvs. ansøgninger indgivet efter den 1. januar 2019. Hvis en medarbejder skal ansøge om forlængelse af sin tilladelse, kan medarbejderen fortsætte på den beløbsgrænse, der var gældende på det tidspunkt, hvor medarbejderen ansøgte første gang. Medarbejderen skal dog stadig være i det samme job og være ansat på samme vilkår. Der er med andre ord ikke noget krav om, at medarbejdere, der har opholds- og arbejdstilladelse under beløbsordningen, får en lønstigning.

Gebyret for sagsbehandling af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser under beløbsordningen er pt. 3.025 kr.