GDPR tilsyn i andet halvår af 2019: Her er Datatilsynets fokusområder

 Laura Dollerup

10-2019

Datatilsynet har den 2. juli 2019 offentliggjort de temaer, Datatilsynet vil fokusere på i det andet halvår af 2019.

En af Datatilsynets centrale opgaver er netop at føre fysisk tilsyn hos forskellige typer af på forhånd udpegede myndigheder og private virksomheder med henblik på at sikre, at databeskyttelseslovgivningen bliver overholdt.

Datatilsynet har i den sidste del af 2019 valgt at fokusere på følgende temaer med en række underemner:

  1. Databehandlere, herunder deres brug af underdatabehandlere og den række af nye og selvstændige krav GDPR pålægger databehandlerne, fx kravet om at gennemføre passende tekniske og organisatoriske (sikkerheds)foranstaltninger. Datatilsynet har meldt ud, at der vil blive ført tilsyn med leverandører i både den offentlige- og den private sektor.
  2. Den daglige overvågning. Borgeres daglige adfærd i samfundet overvåges i langt højere grad en tidligere, og Datatilsynet har derfor besluttet, at de vil se nærmere på området med særligt fokus på overvågning af ansatte samt kunders adfærd i dagligdagen, herunder også de dataansvarliges iagttagelse af informationspligten overfor ansatte og kunder.
  3. Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold, herunder særligt arbejdsgivers iagttagelse af slettepligten samt udmøntning af kontrolforanstaltninger og arbejdsgivers iagttagelse af sin oplysningspligt.
  4. Automatiske afgørelser og profilering. Grundet de store konsekvenser, som automatiske afgørelser og profilering kan have for den registrerede, har Datatilsynet besluttet i første omgang at føre tilsyn med bank- og forsikringsbranchens brug heraf.

> Læs mere om Datatilsynets planlagte tilsyn