Partner udnævnt til Datarådet

10-2018

Erhvervsministeren har udnævnt Martin von Haller Grønbæk til Datarådet, som er det øverste administrative organ i Datatilsynet.

Martin von Haller Grønbæk, partner i Tech & Comms, er i dag blevet udpeget som nyt medlem i Datarådet af Erhvervsministeren. Datarådet er det øverste administrative organ i Datatilsynet og behandler alle principielle sager omfattet af databeskyttelsesforordningen.

"Vi er rigtig stolte af Martins udnævnelse til Datarådet. Vi ser det som en klar anerkendelse af, hvor dybt forankret vores advokatfirma og mange af dets medarbejdere er i hele krydsfeltet mellem persondata, forretning, it og teknologi," siger Casper Moltke-Leth, Head of Country i Danmark.

Jesper Langemark, partner i Tech & Comms, er herudover udnævnt til suppleant for Datarådet for en fireårig periode.

Medlemmerne i det nye Dataråd indtræder pr. 15. oktober 2018.

Om Datarådet

  • Datatilsynet består formelt set af et råd - Datarådet - og et sekretariat.
  • Datarådet træffer først og fremmest afgørelse i konkrete sager af principiel karakter, mens sekretariatet varetager Datatilsynets daglige drift.
  • Datarådet, der består af en formand og syv andre medlemmer, er nedsat af justitsministeren, og rådet fastsætter selv sin forretningsorden.
  • Justitsministeren udnævner formanden og fem af medlemmerne, og erhvervsministeren og ministeren for offentlig innovation udnævner hver ét medlem. Der kan udnævnes stedfortrædere for de syv medlemmer.
  • Formanden, medlemmerne og stedfortræderne for disse udnævnes for fire år. Der kan ske genudpegning to gange.
  • Udpegelsen af formand, medlemmer og stedfortrædere for disse sker på baggrund af disses faglige kvalifikationer. De er således ikke repræsentanter for bestemte interesseorganisationer eller lignende.

> Se hele Datarådet på Datatilsynets hjemmeside