Nyt udspil sætter fokus på seksuel chikane på arbejdspladsen

 Pia Skovgaard Hansen, Mia Boesen

10-2018

I det nye lovprogram for folketingsåret 2018/2019 præsenterer Beskæftigelsesministeriet et udspil, som skal sætte øget fokus på forbuddet mod seksuel chikane på arbejdspladsen.

Ændring af reglerne om ligebehandling af mænd og kvinder

Med udspillet om at ændre reglerne om ligebehandling af mænd og kvinder ønsker Beskæftigelsesministeriet at sætte øget fokus på forbuddet mod seksuel chikane. Ministeriet ønsker endvidere at forhøje godtgørelsesniveauet ved overtrædelse af forbuddet.

Beskæftigelsesministeriet har påpeget, at det i et kommende lovforslag vil blive præciseret, at der ved fastsættelsen af godtgørelsen blandt andet skal tages hensyn til lønudviklingen.

Nuværende forbud mod seksuel chikane

Ifølge ligebehandlingslovens § 1, stk. 6 er der tale om seksuel chikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtlig, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt arbejdsklima.

Det fremgår også af ligebehandlingslovens § 1, stk. 4, at seksuel chikane, som defineret i stk. 6, betragtes som forskelsbehandling pga. køn og derfor er forbudt. En persons afvisning af eller indvilligelse i en sådan adfærd må ikke anvendes som begrundelse for en beslutning, der vedrører den pågældende. Et sådan forbud gælder i henhold til de øvrige regler i ligebehandlingsloven både i forbindelse med ansættelsen, men også under selve ansættelsen.

Hvis en arbejdsgiver udsætter en lønmodtager for seksuel chikane, kan lønmodtageren have ret til godtgørelse i henhold til ligebehandlingsloven § 14. Godtgørelsesniveauet i sådanne sager beror på en konkret vurdering. Praksis viser dog, at der blandt andet kan tages hensyn til chikanens grovhed, tidsrummet for chikanen, ofrets alder samt om chikanen har været fysisk og er fortsat efter protest. Godtgørelsesniveauet ved seksuel chikane varierer meget og ligger på mellem DKK 5.000 og DKK 100.000.

Bird & Birds kommentarer

Det nye udspil betyder, at arbejdsgivere i tilfælde af seksuel chikane kan komme til at hæfte for større godtgørelser end tidligere. Den øgede fokus på seksuel chikane, herunder som følge af #MeToo kampagnen og en forøgelse af godtgørelsesniveauet, kan således resultere i, at der vil blive rejst et øget antal sager herom.

Bird & Bird har stor erfaring inden for dette område, og vi hjælper gerne virksomheder med sparring omkring ligebehandlingsloven.

Det skal dog bemærkes, at der alene er tale om et udspil fra Beskæftigelsesministeriets og således ikke et formelt lovforslag. Beskæftigelsesministeriet har lagt op til, at et formelt lovforslag vil blive fremsat i november 2018.

Bird & Bird holder øje med sagen og følger løbende op, hvis der fremsættes et lovforslag, eller der sker anden udvikling på området.

> Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, gode råd og invitationer til events