Ny vejledning og online værktøj til Databeskyttelsesforordningen

02-2018

EU-Kommissionen har netop offentliggjort en vejledning til Databeskyttelsesforordningen, som har til formål at fremme de nye reglers direkte og ensartede anvendelse i medlemslandende. Derudover har Kommissionen lanceret et nyt online værktøj, som primært er rettet mod små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

I en meddelelse til Rådet og EU-Parlamentet har Kommissionen redegjort for, hvad Kommissionen, de nationale tilsynsmyndigheder (i Danmark: Datatilsynet) og de nationale forvaltninger bør gøre for at sikre, at Databeskyttelsesforordningens direkte anvendelse bliver succesfuld, og at reglerne håndhæves ensartet på tværs af medlemslandene i EU (vejledningen).

Meddelelsen indeholder bl.a. en beskrivelse af, hvad der hidtil er gjort af forberedende arbejde på EU-plan, samt hvilke skridt medlemslandene bør foretage inden vi når den 25. maj 2018.

Dette omfatter f.eks. tilpasning af national lovgivning, da kun to medlemslande indtil videre har vedtaget ny lovgivning og ændret i eksisterende lovgivning for at tilpasse de nationale regler til Databeskyttelsesforordningen. Derudover understreges det, at medlemslandene skal afsætte de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer til deres tilsynsmyndigheder for at sikre en effektiv håndhævelse af reglerne.

> Læs hele Kommissionens meddelelse

Nyt online værktøj

Kommissionen har også lanceret et nyt værktøj, der har til formål at assistere borgere, virksomheder og særligt SMV'er i at blive compliant og drage fordel af reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

Værktøjet er delt op i to emner: "Regler for virksomheder og organisationer" og "Borgernes rettigheder". Ved at trykke på ét af emnerne, f.eks. regler for virksomheder og organisationer, får du adgang til en række spørgsmål og svar under de forskellige emner, herunder forordningens anvendelse, forordningens principper, retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, den dataansvarlige og databehandlerens forpligtelser, kontakt med borgerne m.v.

> Prøv det nye værktøj

Effektiv håndhævelse af regler med fact sheets

Derudover har Kommissionen udarbejdet en række fact sheets, der indtil videre kun er tilgængelige på engelsk. Disse henvender sig både til borgerne, virksomheder og de offentlige organer, der skal være med til at sikre en effektiv håndhævelse af reglerne.

> Find de forskellige fact sheets finder her