Vigtigt skridt mod billigere mobildata i alle EU-lande

03-2017

Den nødvendige brik er faldet på plads for at "roam like home" kan fungere pr. 15. juni 2017 som fastsat i forordningen om det indre marked for telekommunikation (European digital single market).

En uformel aftale om maksimalpris for roaminggebyrer blev vedtaget i EU ved et trepartsmøde den 31. januar 2017 mellem Europa Parlamentet og det Maltesiske Formandskab for EU-rådet med Kommissionen som mediator.

Hvad er roaming?

En slutbruger af et mobilt netværk roamer, så snart slutbrugeren anvender sit nationale simkort i udlandet. Et roaminggebyr er det gebyr, som slutbrugerens nationale teleudbyder betaler til den lokale teleudbyder for at kunne anvende det lokale netværk. På nuværende tidspunkt ender roaminggebyret hos slutbrugeren, da det bliver overvæltet til slutbrugeren er den nationale udbyder.

De aftalte roaminggebyrer

Gebyret er nu ved en uformel aftale blevet fastsat til maksimalt € 0,032 pr. minut for telefonopkald, € 0,01 pr. sms og vigtigst af alt € 7,7 pr. GB data, som dog gradvist over fem år skal reduceres til i 2022 kun at koste € 2,5 pr. GB.

Gebyrerne kan blive ændret, da Kommissionen skal aflægge rapport hvert andet år, første gang i december 2019, vedrørende reglernes effektivitet samt foreslå nye gebyrer, såfremt det måtte være proportionelt.

Hvordan påvirker roamingpriserne så slutbrugerne?

Mobiludbydere skal herefter tilbyde deres roaming tjeneste til deres sædvanlige takst til alle slutbrugere, som opholder sig i mobiludbyderens medlemsstat, mens brugerne rejser i EU.

For at undgå et misbrug er anvendelsen begrænset, således at slutbrugeren kun kan anvende sit abonnement i to ud af en sammenhængende periode på fire måneder, medmindre brugeren kan godtgøre brugen over for mobiludbyderen.

Dette betyder, at rejsende inden for EU fortsat kan bruge deres egne abonnementer til samme priser som i hjemlandet, når de i perioder rejser til andre medlemsstater.

For at undgå abonnementsprisstigninger blandt lavprisselskaber lægger aftalen dog op til en mulig begrænsning i slutbrugerens abonnement for mængden af fri data til rådighed. Når grænsen er overskredet, vil slutbrugeren i stedet selv skulle betale roaminggebyret.

Endnu ikke et bindende krav for danske teleudbydere – men rettesnor for den forventede regulering af roamingpriser

Trepartsmøder er uformelle møder, der afholdes inden et lovforslag kommer ud til politisk debat. Aftalen er endnu ikke bindende for teleudbydere i form af et direktiv eller en forordning, men aftalen er et vigtigt skridt på vejen og dermed en rettesnor for, hvordan roamingreguleringen forventeligt kommer til at se ud. Rådet og Parlamentet er blevet enige men skal stadig stemme lovforslaget igennem via den almindelige lovgivningsproces, før det er bindende.

Den oprindelige plan var faktisk helt at fjerne roaminggebyrer for slutbrugere. Denne plan viste sig imidlertid svær at gennemføre på grund af regionale prisforskelle. De regionale prisforskelle spiller eksempelvist ind, ved at slutbrugere eksempelvis kan købe billige simkort i lande som Letland og anvende disse i lande med høje dækningsomkostninger som Irland. Såfremt en slutbruger med bopæl i Irland da køber et simkort af et mobilselskab i Letland, ville selskabet i Letland være nødt til at betale selskabet i Irland for den irske slutbrugers roaming. Selskabet i Letland ville i den forbindelse være nødt til at kræve en væsentlig højere pris på hjemmemarkedet for at dække sine omkostninger, og sådanne prisstigninger for slutbrugere var på ingen måde hensigten med forordningen. Løsningen blev derfor i stedet at sætte et prisloft på roaminggebyret.