Totalkredit får millionbøde for vildledende markedsføring

06-2017

Københavns byret afsagde onsdag den 1. juni 2017 dom i en sag omhandlende, hvorvidt Totalkredit havde overtrådt markedsføringslovens § 3 om vildledende markedsføring i forbindelse med selskabets markedsføring af fastforrentede lån.

Tilbage i efteråret 2016 politianmeldte Forbrugerombudsmanden Totalkredit efter at have modtaget adskillelige klager over realkreditinstituttets markedsføring af selskabets fastforrentede lån. Påstanden lød, at markedsføringen var vildledende, idet Totalkredit i deres produktark for det fastforrentede lån havde skrevet:

"Med fast rente ved du, hvor høj ydelsen på dit lån er i hele lånets levetid", og hertil "en fast ydelse, som ikke ændrer sig, når renterne gør".

Ovenstående gav udtryk for, at ydelsesniveaet på Totalkredits fastforrentede lån lå fast for hele lånets levetid samt, at bidragssatserne ikke ændredes, selvom renten ville stige.

Det var dog ikke tilfældet, da Totalkredit sammen med moderselskabet Nykredit hævede bidragssatserne i 2016, som medførte, at ydelsesniveaet tilsvarende steg. Af denne grund mente Forbrugerombudsmanden, at der var tale om vildledende markedsføring, hvorfor hun politianmeldte Totalkredit for overtrædelse af forbuddet mod vildledende og aggressiv markedsføring.

Københavns byret afsagde dom i sagen den 1. juni 2017, hvorefter Totalkredit skulle betale en bøde på 1 million kr. for vildledende markedsføring efter markedsføringslovens § 3, stk. 1. Desuden blev Totalkredit pålagt at betale sagens omkostninger. Det blev lagt til grund, at Totalkredit i materialet til det fastforrentede lån havde vildledt forbrugeren til at tro, at lånets ydelsesniveau lå fast for hele lånets løbetid, hvilket ikke viste sig at være tilfældet.

Totalkredit blev imidlertid frikendt for overtrædelse af forbuddet mod aggressiv markedsføring. Her lagde byretten vægt på, at forbrugeren havde modtaget lånerådgivning og derfor var bekendt med muligheden for højere bidragssatser, til trods for det ikke fremgik af produktarket.

Dommen forventes ikke anket, da Totalkredit i en pressemeddelelse har oplyst, at man accepterer rettens afgørelse.