Taxaselskab idømt stor bøde for spam

01-2017

Retten på Frederiksberg har for nylig idømt Taxaselskabet Taxa 4x35 en stor bøde for overtrædelse af spamforbuddet i markedsføringsloven.

Taxaselskabet udsendte en sms til over 27.000 telefonnumre med den meddelelse, at samarbejdet med bestillings-app-leverandøren, ClickATaxi, var ophørt. I sms'en stod der:

''Serviceinfo: ClickATaxi har afsluttet samarbejdet med TAXA 4x35. Det betyder, at TAXA 4x35 ikke kører de ture, du bestiller med ClickATaxi App. Vil du fortsat køre med Københavns største taxiselskab, så download TAXA 4x35 App (Link)''

Taxaselskabet gjorde gældende, at der blot var tale om en servicemeddelelse, men retten var uenig.

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 1 må en erhvervsdrivende ikke rette henvendelse til nogen via elektronisk post med henblik på markedsføring, medmindre den pågældende forudgående har samtykket til det.

Retten lagde vægt på, at sms'en var formuleret på en sådan måde, at den forsøgte at erhverve kunder ved bl.a. at henvise til Taxa 4x35's egen app.

I sms'en var der ikke angivet en mulighed for, at modtagerne kunne frabede sig at modtage yderligere sms'er med markedsføring fra taxaselskabet, og derfor kunne undtagelsen til spamforbuddet i markedsføringslovens § 6, stk. 2, ifølge retten ikke finde anvendelse.

Forbrugerombudsmanden blev gjort opmærksom på sagen via spam-postkassen, og hun udtaler, at hun er tilfreds med rettens afgørelse, da "servicemeddelelser", der sendes for at opnå øget salg, er ulovlig spam, når modtageren ikke har givet sit samtykke til det.

Taxaselskabet blev idømt en bøde på 250.000 kr. for overtrædelsen. Retten lagde ved bødefastsættelsen vægt på, at der var tale om et engangstilfælde, at der ikke var tale om aggressiv markedsføring, samt at der ikke var dokumenteret økonomisk vinding for taxaselskabet som følge af udsendelsen af sms'en.

Bird & Bird bemærker

Det er i denne sag interessant, at retten overvejer markedsføringslovens § 6, stk. 2, når der ifølge Forbrugerombudsmandens omtale af sagen slet ikke var givet samtykke fra modtagerne af sms'en.

Der skal nemlig stadig foreligge et samtykke, hvis man vil markedsføre på baggrund af § 6, stk. 2. Det behøver blot være et "opt-out"-samtykke, dvs. man skal have mulighed for at sige nej til markedsføringsmateriale i forbindelse med afgivelsen af sin e-mailadresse og ved efterfølgende henvendelser.

Retten lægger ifølge Forbrugerombudsmandens omtale af sagen kun vægt på, at sms'en ikke indeholdt mulighed for at frabede sig at få flere sms'er med markedsføring fra taxaselskabet, dvs. efterfølgende henvendelser.

Hvorvidt det beror på, at Forbrugerombudsmanden ikke har taget hele rettens ræsonnement med i beskrivelsen af afgørelsen, vides ikke.