Selvkørende biler i Danmark bliver en realitet: Lovforslag giver mulighed for forsøg med selvkørende biler

02-2017

Transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen, vil med sit lovforslag om ændring af færdselsloven gøre lovgivningen mere tidssvarende ved at åbne mulighed for at have selvkørende biler på de danske veje.

Den selvkørende bilrevolution vil ifølge transportministeren på længere sigt kunne gøre vejene mere sikre for fodgængere, cyklister, passagerer og andre trafikanter end i dag. Transportministeren lægger med et nyt lovforslag op til at afprøve potentialerne i den nye teknologi under trafiksikkerhedsmæssigt kontrollerede forhold.

Transportministeren udtaler i den forbindelse: "Den delvist selvkørende bil eksisterer altså allerede, og med de rette trafiksikkerhedsmæssige rammer tror jeg, at Danmark kan blive et sted, hvor virksomheder og myndigheder afprøver og viser, hvad selvkørende biler kan bruges til, når teknikken er klar."

Lovforslaget vil gøre det muligt at teste robotbiler og andre selvkørende motorkøretøjer under kontrollerede forhold. Der vil blive etableret en forsøgsordning, hvor både offentlige myndigheder, private virksomheder og privatpersoner kan få tilladelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til at teste de selvkørende biler.

Ministeriet har udarbejdet et faktaark med beskrivelse af, hvordan man ansøger, og hvad selve ansøgningen skal indeholde, herunder blandt andet 1) en beskrivelse af de pågældende motorkøretøjer, 2) hvilke niveauer af automatisering, der indgår, 3) på hvilke vejstrækninger forsøget ønskes gennemført og 4) en gennemarbejdet plan for indsamling af data, der generes i forbindelse med kørslen mv.

Bilerne vil som udgangspunkt ikke være førerløse, da der i henhold til færdselsloven er krav om, at der skal være en fysisk person bag rettet. Lovforslaget åbner dog for forsøg med selvkørende og førerløse biler på nogle veje under visse forudsætninger.

Alle ansøgninger skal kontrolleres af vejmyndigheder, Færdselsstyrelsen, politiet og en uvildig ekspert, før ministeriet giver tilladelse til, at de selvkørende biler kommer på vejene. Derudover kan ministeriet trække tilladelsen tilbage, hvis der opstår tvivl om sikkerheden.

Resultater og erfaringer fra forsøgsordningen indsamles løbende og vil senest to år efter, at forsøgsordningen er trådt i kraft, indgå i en vurdering af behovet for at tilpasse ordningen.

Senest fem år efter forsøgsordningens start udarbejdes en konkluderende evaluering, som vil danne grundlag for en politisk stillingtagen til behovet for at indføre en permanent regulering af selvkørende motorkøretøjer i Danmark.

Lovforslaget blev fremsat onsdag d. 25. januar 2017, og blev den 2. februar sendt i udvalgsbehandling. Du kan se ministeriets meddelelse om lovforslaget og ovennævnte faktaark her.