Modelkontrakt til brug for databehandleraftaler er frigivet af Dansk Erhverv og IT-Branchen

02-2017

Dansk Erhverv og IT-Branchen har lanceret et udkast til en databehandleraftale, der ifølge parterne afspejler en afbalanceret kontrakt, som lever op til de strengere krav til databehandleraftaler i den nye Persondataforordning.

Den nye Persondataforordning tildeler databehandleren en mere aktiv rolle end efter Persondataloven. Endvidere er der væsentligt skærpede sanktioner for både den dataansvarlige og databehandlere ved manglende compliance. Der er derfor god grund til at være særlig opmærksom på databehandleraftalerne allerede nu – og i særdeleshed efter den 25. maj 2018, hvor Persondataforordningen træder formelt i kraft.

Som et centralt element i Dansk Erhverv og IT-Branchens nye modelkontrakt står balanceringen af omkostninger. Aftalen er bygget op således, at ensartede forhold, som leverandøren anses for at skulle opfylde generelt og for alle kunder, leveres uden særskilt vederlag. Samtidig er der også skabt plads til, at individuelle krav og ønsker, som den enkelte kunde måtte have, kan indskrives i aftalen.

Aftalen er bygget op med en hovedaftale og tilhørende bilag. Hovedaftalen er skrevet med det formål, at den skal kunne benyttes "som den er", hvorimod samtlige konkrete forhold aftales individuelt i bilagene. Endvidere er det hensigten, at modelkontrakten skal kunne indgå som en delaftale i større leverancekontrakter, da dette typisk vil forekomme i praksis.

Kontraktens bilag omfatter hovedydelsen, tekniske og organisatoriske sikkerhedskrav og garantier, dokumentation for overholdelse af forpligtelser, konkret bistand, den dataansvarliges forpligtelser, underdatabehandlere samt overførsel til tredjelande og internationale organisationer.

Kontrakten søger at opfordre de kontraherende parter til at gå i dybden ved aftaleindgåelsen ved at være meget detaljeorienteret. Databehandleraftalen er dog stadig ikke færdigudfyldt og kan ændres og tilpasses, alt efter det konkrete behov mellem parterne. Aftalen bør ikke anvendes uden nærmere overvejelser eller tilpasninger.

Dansk Erhverv forventes at udkomme med pjecen "Gode råd om databehandleraftaler" efter sommerferien.