MediaXpress A/S vedtager bøde for skjult reklame

03-2017

Forbrugerombudsmanden anmeldte i april 2015 MediaXpress og chefredaktøren på baggrund af en klage over, at medievirksomheden havde overtrådt markedsføringslovens forbud mod skjult reklame i to tilfælde. Læs vores tidligere artikel her.

Den pågældende sag omhandler to annoncer, som blev bragt i bladet Byggeri + Arkitektur, nr. 51 maj 2013, og i særtillægget "Klima, energi & miljø" til avisen Bygge- og Anlægsavisen, nr. 3/2013 juni 2013. Begge magasiner udgives af MediaXpress.

MediaXpress og chefredaktøren har herefter vedtaget bøder på henholdsvis 30.000 kr. og 15.000 kr. for ikke at have angivet, at tekster, der fremstod som artikler, var reklame. Annoncerne, der var udarbejdet for en belysningsvirksomhed, havde karakter af journalistiske artikler. Det fremgik ikke, at der var tale om reklame, og dette strider imod markedsføringsloven og medieansvarsloven.

Ifølge markedsføringslovens § 4 skal en reklame fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame. I denne sag viste det sig, at det, som man troede var redaktionelt udarbejdede artikler, var annoncer betalt af en virksomhed.

Efter medieansvarslovens kan den, der har ladet en annonce indrykke, blive ansvarlig for indholdet. En redaktør er medansvarlig for indholdet af annoncer, selvom lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsomt. Derfor har MediaXpress' chefredaktør også vedtaget en bøde.

Forbrugerombudsmanden udtaler, at det er vigtigt, at forbrugerne kan skelne mellem, hvad der er reklame, og hvad der er redaktionelt indhold. Der er en væsentligt forskel på, om en virksomhed har betalt for at få omtale eller ej, og derfor forbyder markedsføringsloven skjult reklame.

MediaXpress har efterfølgende oplyst, at de har strammet op på deres procedurer, så lignende overtrædelser i fremtiden kan undgås.