Uddannelse til DPO – fra jura til praksis

Vil du opnå specialistviden indenfor databeskyttelsesret, så du kan kvalificere dig og fungere som Data Protection Officer (DPO)? Du får nu chancen med denne specialuddannelse.

 • Du får 2 dages intensiv uddannelse i Persondataforordningen og DPO'ens kerneopgaver
 • Du bliver klædt på til at håndtere de praktiske udfordringer, som du vil møde som DPO i forbindelse med implementering af Persondataforordningen
 • Du får et indblik i konsekvensanalyser (DPIA'er), og hvornår det er relevant
 • Du får konkrete værktøjer til håndtering af sikkerhedsbrud, dataoverførsler, databehandleraftaler, fortegnelser og mapning af persondata mv.

Målet med uddannelsen er at ruste dig til at kunne varetage rollen som Data Protection Officer i overensstemmelse med kravene i den kommende Persondataforordning. Du vil gennem både teori og praktiske opgaver opnå indsigt i Persondataforordningen samt en række konkrete værktøjer, som vil gøre dit fremtidige virke som DPO væsentligt lettere.

Du vil på DPO-uddannelsen få udleveret relevant uddannelsesmateriale samt bogen "Persondataforordningen – en håndbog for praktikere" skrevet af Bird & Birds persondataeksperter.

Uddannelsens indhold og form

 • Introduktion til Persondataforordningen
 • Gennemgang af specifikke krav til DPO-rollen
 • Gennemgang af DPO'ens forpligtelser såvel internt som eksternt
 • Praktiske erfaringer fra DPO-rollen v/KMD A/S
 • Viden om hvordan man persondata-compliance sikres, herunder relevante politikker og privacy by design/default mv.
 • Viden til anvendelse af reglen om specifikt formål
 • Forståelse for udfordringerne ved reglerne om dataportabilitet og retten til at blive glemt
 • Sikkerhed i Persondataforordningen v/ACI A/S
 • Mapning af data og dataflow
 • Risikovurdering og Privacy Impact Assessment (DPIA)
 • Håndtering af sikkerhedsbrud (beredskabsplan)
 • Håndtering af dataoverførsler
 • Udformning af plan/tjekliste for relevante indsatsområder

Målgruppe for uddannelsen


Uddannelsen henvender sig til alle der til daglig arbejder for såvel private som offentlige virksomheder og til dig, som ønsker en uddannelse som DPO.


Uddannelsesledere og undervisere

Advokat Pernille Kirk Østergaard og advokat Kamilla Pierdola Mondrup

Dato og sted

Uddannelsen er bygget op over to dage og afholdes torsdag og fredag den 23. og 24. november 2017 på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg, www.hesselet.dk
 
Tilmelding og pris

Tilmeldingsfristen er den 2. november 2017.
Pris for deltagelse i uddannelsen er kr. 11.000 ekskl. moms.

Internatophold på Hotel Hesselet inkl. middag om aftenen og morgenmad den 24. november 2017 er ikke inkluderet i prisen, men kan bookes for i alt kr. 2.665,00 ekskl. moms.

Du kan tilmelde dig her på siden eller via e-mail til kursuskoordinator Tina Westh Hansen på itcm@twobirds.com.
 
Afmelding

Ved afmelding inden tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales uddannelsespris fratrukket et administrationsgebyr på kr. 500,00. Ved afmelding herefter, men inden 3 uger før første uddannelsesdag, tilbagebetales ¾ af betalt uddannelsespris. Ved afmelding senere end 3 uger før uddannelsesstart er der ingen refusion.

Øvrige bemærkninger

Det er ingen betingelse, at du skal have deltaget på ITCM-uddannelsen, og du er derfor velkommen til at sende invitationen videre til dine kollegaer.

Vi forbeholder os ret til at aflyse uddannelsen ved for få tilmeldinger eller pga. sygdom mod forholdsmæssig refusion af betalt gebyr.

ITCM tillægsmodul DPO 2017

(Påkrævet)
(Påkrævet)
*
(Påkrævet)
*
(Påkrævet)
*
(Påkrævet)
*
(Påkrævet)
*
(Påkrævet)
*
(Påkrævet)
*
 
Captcha

 
(Det hjælper os med at frasortere spam)
*