Fotograf måtte ikke sende e-mails til deltagerne i et motionsløb med link til gratis billeder fra løbet

01-2017

Forbrugerombudsmanden har taget stilling til, hvorvidt en professionel sportsfotograf måtte udsende e-mails til deltagerne i et motionsløb med gratis billeder fra løbet, en hilsen og et link til fotografens hjemmeside. Samtidig slås det fast, at hvis man skal ”betale” med et samtykke til at modtage markedsføringsmateriale, så er produktet ikke ”gratis”.

Der var i det konkrete tilfælde tale om, at en sportsfotograf ønskede at fremsende uanmodede e-mails til deltagerne i forskellige motionsarrangementer. E-mailen indeholdt en hilsen, deltagerens resultat samt et link til fotografens hjemmeside. I e-mailen var der anført, at man ''gratis'' eller til ''0 kr.'' kunne downloade sine billeder via linket.

Ved at klikke på linket i e-mailen blev man viderestillet til fotografens hjemmeside, hvor man inden adgang til de ''gratis'' fotografier skulle give sit samtykke til at modtage nyhedsbreve og markedsføring fra sportsfotografens virksomhed.

Det følger af markedsføringsloven, at erhvervsdrivende ikke må rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post med henblik på at afsætte varer og tjenesteydelser, medmindre den pågældende har anmodet om det. Forbrugerombudsmanden udtalte således, at det ville være i strid med loven at fremsende e-mails som disse.

E-mailen indeholdt markedsføring for fotografens virksomhed, og dermed havde fotografen en interesse i at lokke flere kunder til ved brug af en e-mail indeholdende et link, der kunne få modtagerne til at bekræfte at de fremover ville modtage nyhedsbreve og tilbud. Der var utvivlsomt tale om branding af fotografens virksomhed, og e-mailen ville derfor forudsætte, at modtagerne forinden havde accepteret at modtage markedsføringshenvendelser via e-mail. Man kan altså ikke sende uopfordrede e-mails for at forsøge den vej at indhente et samtykke til bagefter at måtte sende markedsføringsmateriale.

Fotografierne var markeret ''gratis'' og ''0 kr.'', hvilket må anses for værende vildledende markedsføring, da fotografierne ikke kunne downloades, uden at deltagerne i motionsløbet gav samtykke til fremover at modtage markedsføring fra sportsfotografen i form af nyhedsbreve. Forbrugerombudsmanden slog altså fast at ”samtykker” har en værdi, og ”betaler” en forbruger for et produkt ved afgivelse af et samtykke til fx at modtage markedsføringsmateriale efterfølgende fra den forretningsdrivende pr. e-mail, ja, så kan produktet ikke længere markedsføres som ”gratis” eller ”0 kr.”