Forbrugerombudsmanden politianmelder firma for markedsføring af pre-owned iPhones som nye

02-2017

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt et dansk firma for overtrædelse af markedsføringslovens regler om vildledende reklame, idet de blandt andet har reklameret med pre-owned iPhones som helt nye.

En reklame er som udgangspunkt enhver form for kommunikation, som har til formål at øge salget af varer og tjenesteydelser. Vildledende reklame er kendetegnet ved, at reklamen skaber en forkert opfattelse af produktet, dets pris eller lignende, og at denne forkerte opfattelse eller forventning til produktet er egnet til at påvirke en forbrugers økonomiske adfærd.

Markedsføringslovens regler om vildledende reklame

I henhold til markedsføringsloven må en erhvervsdrivende ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt det er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.

I vurderingen af, om en reklame er vildledende, kigger man derfor på, om 1) oplysningerne i reklamen er forkerte eller vildledende, eller om væsentlige informationer om produktet er blevet udeladt, 2) de urigtige, vildledende eller manglende oplysninger er egnede til at give en forkert opfattelse af produktet, dets pris, kvalitet etc. og 3) de pågældende oplysninger påvirker eller er egnet til at påvirke en persons økonomiske adfærd.

De afgørende elementer i vurderingen er, hvilke forventninger der skabes hos modtageren af reklamen, samt om disse forventninger kan indfries af den erhvervsdrivende. Det er ikke et krav, at vildledningen kan bevises, men tilstrækkeligt at reklamen er egnet til at vildlede.

Baggrund for politianmeldelsen

Virksomheden solgte pre-owned iPhones, hvilket betyder, at de har været ejet af en anden. Forretningen går ud på at købe brugte og defekte telefoner, reparere dem, og sælge dem videre. Der er altså ikke tale om salg af fabriksnye iPhones.

I den forbindelse markedsførte de deres iPhones med følgende angivelser "Spar 800 kr. på en Helt Ny iPhone 5 (16GB) i dag!" og "HELT NY 16 GB iPhone 5S – fra 1.949,-". Forbrugerombudsmanden vurderer, at der med formuleringen "helt ny" skabes en forventning hos forbrugeren om, at de får en fabriksny iPhone.

Derudover markedsførte virksomheden sig under sloganet "Danmarks billigste iPhones", hvilket også vurderes som egnet til at vildlede, da prissammenligningen var lavet mellem virksomhedens pre-owned iPhones og konkurrenterne fabriksnye iPhones. Prissammenligningen skal basere sig på produkter af samme art og kvalitet, og derfor er sloganet vildledende.

I et andet tilfælde havde to ejere af virksomheden anmeldt virksomheden til topkarakter på virksomhedens Facebook-side, uden at oplyse at de ikke var almindelige forbrugere. Dette anses også for at være vildledende reklame.

Samlet set vurderer Forbrugerombudsmanden, at virksomhedens markedsføring på virksomhedens hjemmeside, på Facebook og i virksomhedens fysiske butikker har overtrådt markedsføringslovens forbud mod vildledende reklame i fem tilfælde.

Forbrugerombudsmanden understreger, at når man markedsfører en iPhone som "helt ny", må forbrugerne forvente, at den er fabriksny. Derudover er det "vigtigt for både forbrugere og for konkurrencen virksomhederne imellem, at brugeranmeldelser er troværdige. Og det er ulovligt, når virksomhedsejere anmelder deres egen butik til topkarakter under påskud af at være almindelige forbrugere."

Lignende tilfælde - "refurbished" iPhones

Byretten tog i december 2016 stilling til et tilfælde, hvor Apple som erstatning for defekte iPhones havde leveret refurbished (genproducerede) iPhones med komponenter som kamera og vibrator, som var genbrugt. Der var derfor, ligesom i ovennævnte tilfælde, ikke tale om en fabriksny iPhone. Sagen blev først indbragt for Forbrugerklagenævnet, hvor en it-sagkyndig under sagens behandling udtalte, at den genproducerede iPhone havde et udseende, en levetid og anvendelighed, som svarer til en fabriksny telefon, men at den havde en lavere salgsværdi.

Både Forbrugerklagenævnet og byretten kom frem til, at køberen var berettiget til at nægte at modtage en refurbished iPhone og kræve en fabriksny i stedet. Byretten lagde bl.a. vægt på forbrugerens berettigede forventning til den telefon, som forbrugeren modtager i forbindelse med omlevering.

Godt råd til erhvervsdrivende

Det ses fra ovenstående sager, at man som erhvervsdrivende gør sig klog i at sætte sig i sine forbrugeres sted. Hvad forventer forbrugerne egentlig af produktet i den konkrete købssituation?

Sådanne overvejelser betaler sig, idet overtrædelser af markedsføringsloven straffes med bøde og i nogle tilfælde uheldig omtale på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.