Forbrugerombudsmanden fjerner usikkerhed vedr. fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten

04-2017

Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) har den 9. november 2016 rettet henvendelse til Forbrugerombudsmanden med henblik på at få oplyst, om en forbruger kan fortryde et fjernsalgskøb delvist efter forbrugeraftalelovens regler, således at kun en del af det købte returneres, og om en erhvervsdrivende enten kan undgå at tilbagebetale afholdte leveringsomkostninger til forbrugeren, hvor en forbruger fortryder sit køb delvist. Derudover ønskede FDIH afklaring på, om en erhvervsdrivende kan kræve, at en eller flere sekundære varer, der har været gratis, skal tilbageleveres ved fortrydelse af den primære vare.

Delvis fortrydelse

Det fremgår ikke af forbrugerrettighedsdirektivet eller forbrugeraftaleloven, at et fjernsalgskøb kan fortrydes delvist. Det fremgår dog i Europa-Kommissionens vejledning om forbrugerrettighedsdirektivet, at der intet er i vejen for, at forbrugeren og den erhvervsdrivende kan indgå en aftale om delvis fortrydelse.

Forbrugerombudsmanden har indhentet en udtalelse fra Justitsministeriet, som er af den opfattelse, at der ikke i forbrugeraftaleloven findes en ret for forbrugeren til at kunne fortryde et køb delvist.

Hertil må konklusionen blive, at såfremt en forbruger ønsker at benytte sig af sin ret til at fortryde et fjernsalgskøb, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 1, skal forbrugeren som udgangspunkt fortryde hele købet. Der kan dog indgås aftale om delvis fortrydelsesret.

Leveringsomkostninger ved delvis fortrydelse

Ifølge forbrugeraftalelovens § 22, stk. 1, skal en erhvervsdrivende tilbagebetale alle beløb inkl. eventuelle afholdte leveringsomkostninger, når en forbruger benytter sig af sin fortrydelsesret.

Eftersom der ikke findes en ret for forbrugeren til at fortryde et fjernsalgskøb delvist, skal forbrugeren fortryde hele købet for at kunne få tilbagebetalt afholdte leveringsomkostninger. Hvis parterne har indgået en aftale om delvis fortrydelse, er der tale om en situation, der ikke er reguleret af forbrugeraftalelovens regler.

Ifølge Forbrugerombudsmanden kan den erhvervsdrivende og forbrugeren aftale, at en forbruger ikke kan få tilbagebetalt afholdte leveringsomkostninger, hvis forbrugeren fortryder delvist. Dette vilkår skal dog fremstå klart og tydeligt for forbrugeren.

Derudover kan det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse aftales mellem parterne, at der kan ske en forholdsmæssig tilbagebetaling af afholdte leveringsomkostninger, hvis ikke hele aftalen fortrydes. Det er op til den erhvervsdrivende at oplyse forbrugeren om dette.

Hvis den erhvervsdrivende tillader delvis fortrydelsesret for forbrugeren, men der ingen aftale er indgået om de afholdte leveringsomkostninger, må formodningen være, at principperne i forbrugeraftalelovens § 22, stk. 1, finder anvendelse, og dermed må forbrugeren have en berettiget forventning om, at den erhvervsdrivende i denne situation er forpligtet til at tilbagebetale alle beløb, herunder de afholdte leveringsomkostninger.

Tilbagelevering af gratis varer

Hvis der ikke er aftalt delvis fortrydelse mellem parterne, kan en aftale kun fortrydes i sin helhed efter forbrugeraftaleloven. En forbruger har dermed pligt til, at tilbagelevere alle købte varer, hvis forbrugeren vælger at gøre brug af sin fortrydelsesret.

Såfremt en forbruger i forbindelse med køb af en vare modtager ekstra og gratis varer, skal disse også returneres, hvis fortrydelsesretten udnyttes. Dette forudsætter dog, at forbrugeren har accepteret at modtage disse gratis varer.

Udgangspunktet er således, at en forbruger skal tilbagelevere alle varer, som den pågældende har indvilliget i at modtage fra den erhvervsdrivende.

Bird & Bird bemærker

Efter Forbrugerombudsmandens udtalelse er tvivlen fjernet på området, og det er overraskende, at loven ikke tillader forbrugere at fortryde et køb delvist. De, som driver e-handel med salg til forbrugere, skal foretage ændringer i deres handelsbetingelser, således at det fremgår klart og tydeligt for forbrugerne, at der ved delvis fortrydelse af et køb ikke vil ske tilbagebetaling af udgiften til fragten. Mange erhvervsdrivende tilbyder i forvejen forbrugerne delvis fortrydelse, og derfor skal det fremgå klart og tydeligt i deres handelsbetingelser, at forbrugeren ikke har krav på tilbagebetaling af leveringsomkostningerne.