Forbrugernes ret til at fortryde dele af deres onlinekøb skal aftales klart med netbutikken

07-2017

Forbrugerombudsmanden fastslår i et nyt notat, at forbrugere kan fortryde dele af deres onlinekøb, men kun hvis det er aftalt med netbutikken. Giver netbutikken mulighed for delvist at fortryde et køb, beror forbrugerens mulighed på at få refunderet sine leveringsomkostninger på parternes indbyrdes aftale.

Det har hidtil været uklart, om en forbruger kan fortryde dele af sit onlinekøb, eller om hele købet skal returneres. Ved køb af flere varer vil en forbruger lejlighedsvist have en interesse i at beholde nogle af varerne og tilbagelevere andre.

Det fremgår hverken direkte af det bagvedliggende forbrugerettighedsdirektiv eller forbrugeraftaleloven, at en forbruger har ret til at fortryde et onlinekøb delvist. EU-Kommissionen har dog i sin vejledning om forbrugerrettigheder vurderet, at selvom direktivet ikke indeholder en udtrykkelig ret til delvis fortrydelse, er der ikke noget til hinder for, at den erhvervsdrivende og forbrugeren indbyrdes aftaler dette. Opfattelsen deles i øvrigt af Justitsministeriet.

En forbruger, der ønsker at benytte sin ret til at fortryde et køb, skal således som udgangspunkt fortryde hele købet og tilbagelevere alle varer, som forbrugeren har indvilliget i at modtage, medmindre andet er aftalt med netbutikken.

Forbrugerombudsmanden opfordrer netbutikkerne til at lave klare aftaler om vilkårene for fortrydelse af onlinekøb og forbrugerne til at undersøge, om netbutikken, de handler på, regulerer dette i deres handelsbetingelser. Som argument for at aftaler om delvis fortrydelsesret bør indgås, anfører Forbrugerombudsmanden, at den gældende retstilstand kan medføre, at nogle forbrugere deler sine køb op i flere køb, hvilket indebærer flere fragtomkostninger. Netbutikker, som tilbyder delvis fortrydelse, bør derfor skrive klart og tydeligt i sine handelsbetingelser, hvorvidt forbrugerne har krav på at levere dele af de købte varer tilbage.

Forbrugerne bør også være opmærksomme på, hvordan aftalen regulerer retten til at få tilbagebetalt afholdte leveringsomkostninger. Det skyldes, at såfremt der er aftalt ret til delvis fortrydelse, står det parterne frit for at aftale, hvorvidt forbrugeren skal have fuld, delvis eller ingen tilbagebetaling af sine leveringsomkostninger.

Forbrugerombudsmandens notat kan læses her: http://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46451/svar-til-fdih.pdf