Energiselskaber har vildledt forbrugerne i forbindelse med telefonsalg og prismarkedsføring

03-2017

Siden sommeren 2016 har Forbrugerombudsmanden behandlet en række klager over energiselskaber og har i den forbindelse vurderet, at 7 energiselskaber har overtrådt markedsføringsloven, herunder forbuddet mod vildledende markedsføring.

Forbrugerombudsmanden har i to afgørelser af hhv. den 28. februar og 1. marts 2017 udtalt kritik af flere energiselskaber. I den første afgørelse havde 4 energiselskaber overtrådt forbuddet mod vildledende markedsføring i forbindelse med telefonsalg af strøm, mens 3 andre energiselskaber i den anden afgørelse havde vildledt forbrugeren i forbindelse med deres prismarkedsføring.

Vildledende telefonsalg af strøm

4 energiselskaber, Blue Energy A/S, Modstrøm A/S, MyPower A/S og Gasel/FFV Energi A/S, havde ifølge Forbrugerombudsmanden overtrådt markedsføringsloven ved at foretage opsøgende telefonsalg af strøm, idet det bl.a. under samtalerne ikke stod forbrugerne klart, om de talte med deres nuværende eller et konkurrerende energiselskab. Derudover modtog en række forbrugere velkomstmails, selvom de blot havde bedt om at få yderligere oplysninger fra virksomhederne.

Forbrugerombudsmanden meddelte på den baggrund de 4 energiselskaber, at de skulle rette ind efter reglerne, og at det ville blive anset som en skærpende omstændighed, hvis selskaberne skulle foretage samme eller lignende dispositioner igen.

Vildledende prismarkedsføring

I en anden sag havde Forbrugerombudsmanden meddelt energiselskaberne NettoPower ApS, OK a.m.b.a og EnergiNord A/S, at deres prismarkedsføring var vildledende, idet alle tre selskaber havde markedsført sig med, at de var de billigste på markedet.

Lovligheden af et sådant udsagn forudsætter, at rigtigheden kan dokumenteres, hvilket ikke var tilfældet for selskaberne på tidspunktet for markedsføringen.

NettoPower ApS havde via et dagblad annonceret, at selskabet var "Danmarks billigste Elselskab", OK a.m.b.a havde anvendt udsagnet "Billigst på el-pristavlen" og EnergiNord A/S havde i deres markedsføring anvendt udsagnet "Vælger du Markedspris, får du markedets laveste pris". Ingen af selskaberne kunne dog dokumentere rigtigheden af udsagnene, hvorfor Forbrugerombudsmanden indskærpede, at dette var i strid med markedsføringsloven.

Vejledning om markedsføring på energiområdet

Med baggrund i de mange forbrugerklager samt et ønske fra branchen om bedre vejledning, offentliggjorde Forbrugerombudsmanden i sommeren 2016 en vejledning om, hvordan energiselskaber lovligt markedsfører deres produkter, når de kontakter forbrugerne med tilbud.

Vejledningen fokuserer særligt på 1) oplysningspligten ved telefonsalg, 2) reglerne for aftaleindgåelsen og god markedsføringsskik, 3) oplysninger om samarbejdspartnere, 4) besparelsesudsagn, 5) prissammenligninger og 6) winback-henvendelser, dvs. når et selskab ønsker at "vinde" en tidligere kunde tilbage.

Vejledningen henvender sig til virksomheder, der sælger energi til forbrugerne, herunder strøm og gas, og kan findes på dette link.

Bird & Bird bemærker

Ovenstående sager er endnu et bevis på, hvor vigtigt det er som erhvervsdrivende at være bekendt med markedsføringslovens regler samt i hvert enkelt markedsføringstiltag at overveje, om markedsføringen er egnet til at vildlede forbrugerne.

Overtrædelser af markedsføringsloven kan straffes med bøde og skabe negativ omtale, da visse overtrædelser fremhæves på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.