Databeskyttelse post Brexit

10-2017

Bird & Bird gør status i Brexit-processen og giver dig i denne og en række øvrige artikler et overblik over, hvordan du som virksomhed med britiske aftaleparter, eller med aktiviteter i Storbritannien, skal forholde dig til det forestående britiske exit af EU.

OVERBLIK

Spørgsmålet om Storbritanniens udtræden af EU blev i juni 2016 forelagt de britiske vælgere, hvor et marginalt flertal på 52 % stemte for en udtrædelse.

Den 29. marts 2017 indledte Storbritannien officielt udtrædelsesprocessen ved at indgive en udtrædelseserklæring til det Europæiske Råd. Udtrædelsesprocessen er fastlagt i Lissabon-traktatens artikel 50, som aldrig tidligere er blevet anvendt. Ifølge bestemmelsen skal et land, der ønsker at udtræde af EU, notificere det Europæiske Råd, hvorefter det pågældende land sammen med EU skal fastlægge dets udtræden inden for en 2-årig periode.

For Storbritanniens vedkommende vil det sige, at den endelige udtrædelsesløsning skal foreligge senest den 29. marts 2019. Fristen kan dog teoretisk set forlænges, hvis samtlige EU-medlemslande indvilliger heri.

Udtrædelsesløsningen skal til slut godkendes af både Europa-Parlamentet og det Britiske Parlament. Efter denne godkendelse vil samtlige EU-forordninger ophøre med at have direkte, bindende virkning i Storbritannien, ligesom Storbritannien ikke længere vil være bundet af EU-direktiver. Det er uklart, hvilke konkrete juridiske ændringer Brexit vil medføre for henholdsvis briter, britiske virksomheder og EU-borgere og –virksomheder. Særligt påkalder Storbritanniens og EU's fremtidige handelssamarbejde sig stor interesse, idet et exit af EU uden en handelsaftale vil betyde, at Storbritanniens mister sin adgang til det indre marked, ligesom det kan blive vanskeligt for virksomheder i EU at sælge sine varer og tjenesteydelser i Storbritannien.

Virksomheder med berøringsflader til Storbritannien gør klogt i allerede nu at identificere mulige områder, hvor netop deres virksomhed er i risiko for at blive påvirket som følge af Brexit. Identificeres sådanne områder, bør der afsættes tid til at analysere konsekvenserne i takt med, at Brexit tager form.

Vi vil i det følgende gennemgå de kommercielle og forretningsmæssige aspekter af Brexit, som har relevans for alle danske virksomheder med en aktuel eller potentiel britisk relation.

HVILKE PERSONDATARETLIGE UDFORDRINGER KAN BREXIT MEDFØRE?

Flere handelsbarrierer i form af øgede omkostninger

Den kommende persondataforordning vil finde anvendelse i Storbritannien den 25. maj 2018 på samme vis som i resten af EU. Hvorvidt Storbritannien efter sin udtræden vil opretholde disse EU-regler, er dog uafklaret. Hvis ikke dette bliver tilfældet, vil persondata efter Storbritanniens udtræden ikke længere kunne flyde frit mellem Storbritannien og EU. Dette ville dels både gøre det vanskeligere at overføre persondata til Storbritannien samtidig, med at det ville skabe væsentligt øgede compliance omkostninger at etablere/opretholde et samarbejde med en britisk aftalepart.

Virksomheder anbefales derfor først og fremmest skabe sig et overblik over, om der sker en overførsel af personoplysninger til eller fra Storbritannien. I bekræftende fald bør virksomheder nøje følge udviklingen i Storbritanniens persondataregulering med henblik på at sikre, at data fortsat frit kan overføres til og fra Storbritannien.

BIRD & BIRD LEGISLATION TRACKER

Bird & Bird anbefaler desuden både danske såvel som udenlandske virksomheder at besøge Bird & Bird's EU Legislation Tracker, der skaber et nuanceret overblik over Brexit samt tilbyder praktiske værktøjer gennem artikler og vlogs mv. inden for følgende områder:

 • Corporate/M&A
 • Technologies & communications
 • Commercial
 • Aviation
 • Life Science and healthcare
 • Employment
 • Dispute resolution
 • Financial services
 • Competition
 • Intellectual property
 • Franchising
 • Energy & environment
 • Satellites & space
 • Product compliance & liability
 • Tax, data protection and cyber security
 • Brexit and US Businesses
 • Legal process & future UK/EU relationship