Ny betænkning vedrørende persondataforordningen

05-2017

Justitsministeriet har offentliggjort betænkning om, hvordan persondataforordningen (databeskyttelsesforordningen) vil påvirke dansk lovgivning.

Betænkningen er ventet efter persondataforordningen, der blev vedtaget sidste år, vakte megen opmærksomhed og for alvor satte databeskyttelse på dagsordenen.

I betænkningen gives svar på en række spørgsmål vedrørende forordningen, ligesom den vil danne grundlag for det videre arbejde med lovforslag til de ændringslove, som er nødvendiggjort af persondataforordningen. Samtidig danner betænkningen grundlag for en række vejledninger, som vil blive udgivet i løbet af efteråret 2017 og starten af 2018.

Det forventes, at regeringen vil fremsætte et lovforslag til en ny persondatalov og anden lovgivning i efteråret 2017. Lovpakken forventes dog at blive sendt i høring allerede indenfor de kommende måneder.

Betænkningen giver svar på en række af de øvrige spørgsmål, som forordningen har rejst hos både myndigheder og virksomheder. Bird & Bird vil beskrive de vigtigste elementer i betænkningen i kommende nyhedsbreve.  

Læs betænkningen (ca. 1200 sider) her:

Del I, bind 1

Del I, bind 2

Del II

Justitsministeriets plan for vejledninger