Opel betaler 8,25 mio. kr. for overtrædelse af konkurrenceloven

11-2016

Bilfirmaet Opel Danmark har i flere år handlet i strid med konkurrencelovens forbud om bindende videresalgspriser.

I årene 2010-2014 har virksomheden opfordret sine forhandlere til at sælge brugte demo-, leasing- og udlejningsbiler til faste minimumspriser. Formålet var, ifølge Opel, at prisniveauet på deres brugte biler ikke faldt. Dette er imidlertid i strid med konkurrenceloven og forbuddet mod bindende videresalgspriser, og Opel Danmark har efter SØIK's bødeforlæg vedtaget en bøde på 8,25 millioner kroner.

Det fremgår af konkurrencelovens regler, at man ikke må hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen på markedet. En leverandør må altså ikke tilskynde handelspartnere til ikke at fravige de vejledende salgspriser, fordi det kan resultere i en kunstig prisfastsættelse, hvilket udgør en konkurrencebegrænsende foranstaltning i strid med konkurrenceloven.

Som udgangspunkt er det altid ulovligt at kræve, at en forhandler overholder visse minimumspriser eller "vejledende" priser uanset de implicerede virksomheders størrelse.

I denne sag var det Opel Danmark selv, der henvendte sig til myndighederne.

SØIK tog ved fastsættelse af bødens størrelse hensyn til overtrædelsens grovhed, varighed og virksomhedens omsætning. Der var desuden lagt vægt på, at Opel Danmark selv valgte at henvende sig til myndighederne og fremlægge oplysningerne om lovovertrædelsen, og at Opel allerede havde implementeret et complianceprogram, der blandt andet skulle sikre, at der ikke skete overtrædelse af konkurrenceloven.