Ny lovgivning forpligter arbejdsgivere til at have en politik om elektroniske cigaretter

 Jannie Stenmann Jensen, Soeren Narv Pedersen

06-2016

Ny lov om elektroniske cigaretter

Den 7. juni 2016 træder den nye lov om elektroniske cigaretter i kraft. Loven indeholder en række forskellige bestemmelser om elektroniske cigaretter, herunder regler om markedsføring og kvalitet.

Loven indeholder dog også en forpligtelse for arbejdsgiveren til at udarbejde en skriftlig politik for anvendelse af elektroniske cigaretter.

Arbejdsgiverens politik om elektroniske cigaretter skal være tilgængelig for medarbejderne og skal som minimum indeholde oplysninger om, hvorvidt og i givet fald hvor der må anvendes elektroniske cigaretter. Manglende overholdelse af denne bestemmelse kan udløse en bøde. Det er Arbejdstilsynet, der varetager tilsynet med overholdelse af bestemmelsen.

Modsat rygeloven indeholder den nye lov om elektroniske cigaretter ingen generel bestemmelse om, at det ikke er tilladt at anvende elektroniske cigaretter indendørs på arbejdspladser. Der er dog forbud mod at anvende elektroniske cigaretter visse steder, så som f.eks. institutioner og lignende, der har optaget børn og unge under 18 år, og i kollektive transportmidler. De arbejdspladser der er omfattet af forbudsbestemmelsen, er ikke forpligtet til at udarbejde en politik om elektroniske cigaretter.

Med den nye lov om elektroniske cigaretter er det således stadigvæk i de fleste tilfælde op til den enkelte arbejdsgiver at beslutte, om elektroniske cigaretter skal tillades på arbejdspladsen eller ej, herunder i hvilke lokaler/områder m.v.

Det bemærkes, at rygeloven tillige indeholder en forpligtelse for den enkelte arbejdsgiver til at udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere. Denne rygepolitik skal som minimum indeholde oplysninger om, hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen samt oplysninger om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik.

Bird & Birds kommentar

Bird & Bird anbefaler, at virksomheder for at overholde den nye lov om elektroniske cigaretter får udarbejdet en politik om anvendelse af elektroniske cigaretter inden lovens ikrafttræden. Dette kan gøres ved at udarbejde en tilføjelse i personalehåndbogens allerede eksisterende vilkår om rygepolitik.

Endelig skal det bemærkes, at den nye lov om elektroniske cigaretter ikke – modsat rygeloven – indeholder en forpligtelse for arbejdsgiveren til at oplyse om konsekvenserne af overtrædelse af politikken. Bird & Bird anbefaler dog, at politikken alligevel udarbejdes således, at den angiver, hvad konsekvenserne ved overtrædelse af politikken er. Dette anbefales, da det kan have betydning ved en saglighedsvurdering af en eventuel efterfølgende opsigelse grundet manglende overholdelse af politikken. 

Vil du vide mere

Bird & Bird bistår gerne med at udarbejde politik om elektroniske cigaretter, herunder tilføjelser herom i eksisterende personalehåndbøger.  Ønsker du bistand hertil, eller har du i øvrigt spørgsmål herom, er du velkommen til at kontakte Søren Narv Pedersen på soren.pedersen@twobirds.com, Jannie Jensen på jannie.jensen@twobirds.com eller Mia Boesen på mia.boesen@twobirds.com.

 

Authors

Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 49 08 14