Doradzamy klientom ze wszystkich segmentów sektora energetycznego, w tym: operatorom sieci, wytwórcom energii, gazu oraz paliw, spółkom obrotu, czy przedsiębiorstwom ciepłowniczym i górniczym, a także koncernom naftowo-gazowym i spółkom paliwowym.

Dogłębna znajomość sektora energetycznego oraz ścisła współpraca z ekspertami m.in. z zakresu bankowości, fuzji i przejęć, IT i nowych technologii pozwalają nam przedstawiać skuteczne rozwiązania prawne dostosowane do indywidualnych potrzeb biznesowych klienta, aktywnie współuczestniczyć przy realizacji procesów inwestycyjnych oraz budowaniu długofalowych strategii biznesowych.

Jesteśmy częścią dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej praktyki Energy & Utilities, która z powodzeniem i korzyścią dla klientów lokalnych i międzynarodowych łączy doświadczenia ekspertów wszystkich innych praktyk i sektorów sieci Bird & Bird. Bliska współpraca w ramach grupy pozwala nam na ciągłą wymianę doświadczeń i spojrzenie na sektor energetyczny z szerszej perspektywy. Dzięki temu proponowane przez nas rozwiązania są zawsze dostosowane do aktualnych potrzeb biznesowych klienta, a jednocześnie oparte o innowacyjne instrumenty i mechanizmy prawne stosowane w Polsce i innych krajach.

Zakres usług:

 • Kompleksowe doradztwo regulacyjne dla polskich i międzynarodowych grup energetycznych
 • Kompleksowe wsparcie w relacjach z regulatorami (Prezes URE, Minister Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy, Prezes UOKiK, itd.)
 • Doradztwo transakcyjne w przedsięwzięciach typu fuzje i przejęcia, joint-venture, prywatyzacje i komercjalizacje
 • Doradztwo transakcyjne i regulacyjne w procesach inwestycyjnych - inwestycje w energetykę odnawialną, w szczególności w farmy wiatrowe, fotowoltaikę, elektrownie wodne, biogazownie
 • Finansowanie inwestycji energetycznych, w tym project finance
 • Kompleksowa obsługa procesów związanych z systemami wsparcia dla OZE
 • Kompleksowe doradztwo w sprawach z zakresu ochrony środowiska w trakcie procesu inwestycyjnego i po jego zakończeniu, w tym przy zagadnieniach związanych z handlem uprawnieniami do emisji CO2 oraz efektywnością energetyczną
 • Kontrakty w sektorze energetycznym – przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, opracowywanie strategii negocjacyjnych, wsparcie w negocjacjach
 • Kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw energetycznych na etapie przedsądowym oraz reprezentowanie klientów w sporach sądowych we wszystkich instancjach
 • Nowe technologie w energetyce - obsługa projektów IT i B+R
 • Opiniowanie i doradztwo w toku procesu legislacyjnego na poziomie krajowym i UE

Newsy i Wydarzenia