Energetyka

Podsumowanie

Doradzamy klientom ze wszystkich segmentów sektora energetycznego, w tym: operatorom sieci, wytwórcom energii, gazu oraz paliw, spółkom obrotu, czy przedsiębiorstwom ciepłowniczym i górniczym, a także koncernom naftowo-gazowym i spółkom paliwowym.

Dogłębna znajomość sektora energetycznego oraz ścisła współpraca z ekspertami m.in. z zakresu bankowości, fuzji i przejęć, IT i nowych technologii pozwalają nam przedstawiać skuteczne rozwiązania prawne dostosowane do indywidualnych potrzeb biznesowych klienta, aktywnie współuczestniczyć przy realizacji procesów inwestycyjnych oraz budowaniu długofalowych strategii biznesowych.

​Jesteśmy częścią dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej praktyki Energy & Utilities, która z powodzeniem i korzyścią dla klientów lokalnych i międzynarodowych łączy doświadczenia ekspertów wszystkich innych praktyk i sektorów sieci Bird & Bird. Bliska współpraca w ramach grupy pozwala nam na ciągłą wymianę doświadczeń i spojrzenie na sektor energetyczny z szerszej perspektywy. Dzięki temu proponowane przez nas rozwiązania są zawsze dostosowane do aktualnych potrzeb biznesowych klienta, a jednocześnie oparte o innowacyjne instrumenty i mechanizmy prawne stosowane w Polsce i innych krajach.

Zakres usług:

 • Kompleksowe doradztwo regulacyjne dla polskich i międzynarodowych grup energetycznych
 • Kompleksowe wsparcie w relacjach z regulatorami (Prezes URE, Minister Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy, Prezes UOKiK, itd.)
 • Doradztwo transakcyjne w przedsięwzięciach typu fuzje i przejęcia, joint-venture, prywatyzacje i komercjalizacje
 • Doradztwo transakcyjne i regulacyjne w procesach inwestycyjnych - inwestycje w energetykę odnawialną, w szczególności w farmy wiatrowe, fotowoltaikę, elektrownie wodne, biogazownie
 • Finansowanie inwestycji energetycznych, w tym project finance
 • Kompleksowa obsługa procesów związanych z systemami wsparcia dla OZE
 • Kompleksowe doradztwo w sprawach z zakresu ochrony środowiska w trakcie procesu inwestycyjnego i po jego zakończeniu, w tym przy zagadnieniach związanych z handlem uprawnieniami do emisji CO2 oraz efektywnością energetyczną
 • Kontrakty w sektorze energetycznym – przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, opracowywanie strategii negocjacyjnych, wsparcie w negocjacjach
 • Kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw energetycznych na etapie przedsądowym oraz reprezentowanie klientów w sporach sądowych we wszystkich instancjach
 • Nowe technologie w energetyce - obsługa projektów IT i B+R
 • Opiniowanie i doradztwo w toku procesu legislacyjnego na poziomie krajowym i UE

Kontakt w Polsce: Katarzyna Otwinowska i Andrzej Nentwig

Newsy i Wydarzenia