Zespół usług śledczych (forensic services) wspiera klientów w wykrywaniu nadużyć i ich zapobieganiu. Doradzamy w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, postępowań regulacyjnych, kontroli prowadzonych przez organy ścigania oraz sporów sądowych.


W zależności od potrzeb, zespół współpracuje z prawnikami wielu specjalizacji w ramach sieci Bird & Bird na całym świecie.

Nasze usługi związane są również z kwestiami dotyczącymi nadużyć pracowniczych (w tym etycznymi), zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, wyciekami, a także naruszeniami danych poufnych (w tym zgodności z RODO).

Wykorzystujemy wiodące rozwiązania technologiczne z obszaru analizy danych i informatyki śledczej. Posiadamy dedykowaną platformę IT do przygotowania oraz przeglądu zabezpieczonego materiału elektronicznego.

Mamy wieloletnie doświadczenie w analizie informacji biznesowych i finansowych z perspektywy identyfikacji nadużyć i nieprawidłowości.

Wspieramy naszych klientów w następujących obszarach:

  • śledztwa wewnętrzne i audyty stanu faktycznego
  • postępowania i kontrole regulacyjne (KNF, GIIF, UOKiK, NIK)
  • analiza danych biznesowych i finansowych w ramach wsparcia realizacji zleceń anty-fraud, compliance i identyfikacji nadużyć
  • wsparcie w pozyskaniu oraz przeglądzie dokumentacji źródłowej (eDiscovery/eDisclosure), włącznie z analiza prawną zgromadzonego materiału
  • wsparcie w procesach fuzji i przejęć (M&A).

 

Kontakt

WC

Tel. +48 22 583 79 00
Tel. bezpośredni:  +48 538 634 053
wojciech.czyzewski
@twobirds.com
                   

      

Wojciech Czyżewski
Head of Forensic Services

Kieruję zespołem usług śledczych. Mam ponad 14 lat doświadczenia w obszarze doradztwa biznesowego. Realizowałem projekty na rzecz właścicieli, zarządów i rad nadzorczych. Specjalizuję się w prowadzeniu śledztw gospodarczych z zakresu m.in. manipulacji wynikami finansowymi, korupcji biznesowej, nieetycznych zachowań pracowników i kadry zarządzającej, ustawianiem przetargów handlowych czy nadużyciami względem polityk firmowych. Na co dzień ściśle współpracuję ze wszystkimi działami prawnymi kancelarii.

Uczestniczyłem w projektach dotyczących sporów handlowych między stronami oraz wspierających mediację. Posiadam szerokie doświadczenie we współpracy z klientami zagranicznymi, w tym z EU i USA.

Przed dołączeniem do Bird & Bird przez wiele lat pracowałem w jednej z największych firm doradczych Wielkiej Czwórki, realizując projekty śledcze, a wcześniej przez kilka lat prowadziłem audyty finansowe.

Jestem absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim.

 
 

 JK

Tel. +48 22 583 79 00
Tel. bezpośredni:+48 538 634 053
jakub.kur
@twobirds.com

 

 

Jakub Kur

Head of Forensic Technology

Kieruję działem technologicznym w ramach zespołu usług śledczych.

Od 2012 roku doradzam polskim i międzynarodowym klientom w kwestiach identyfikacji i zarządzania ryzykiem nadużyć oraz zgodności z przepisami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Specjalizuję się w śledczej analizie danych dochodzeniowych, rewizjach oszustw w zakresie podatku VAT oraz wykrywaniu nieprawidłowości w łańcuchu dostaw.
Zrealizowałem kilkadziesiąt złożonych projektów śledczych, polegających na analizie danych i procesów w oparciu o kompleksowe zestawienia finansowe i informacje biznesowe. Realizowałem także projekty związane z identyfikacją obszarów ryzyka w ramach procesów fuzji i przejęć.

Przed dołączeniem do Bird & Bird ponad sześć lat pracowałem w zespole usług śledczych jednej z największych firm doradczych z tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie kierowałem zespołem śledczej analizy danych obsługując głównie wiodące firmy z sektora FMCG oraz sektora finansowego.

Posiadam certyfikat CFE (Certified Fraud Examiner).
Ukończyłem Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

 
 

 MM

Tel. +48 22 583 79 00
Tel. bezpośredni:  +48 883 343 681
marcin.miazga
@twobirds.com
       


 

Marcin Miazga

Digital & eDiscovery Services Manager

Jestem menedżerem w zespole usług śledczych, w ramach którego odpowiadam za obszar informatyki śledczej & eDiscovery.

Od 2015 roku zajmuję się tematyką informatyki śledczej i eDiscovery. Specjalizuję się w pozyskiwaniu elektronicznego materiału dowodowego i analizach śledczych dla klientów z różnych branż na potrzeby dochodzeń i incydentów.

Zrealizowałem kilkadziesiąt projektów obejmujących pozyskiwanie i przetwarzanie danych z komputerów, telefonów i innych nośników danych elektronicznych wraz z tworzeniem dokumentacji dowodowej. Uczestniczyłem również w wielu projektach eDiscovery, w ramach których wspierałem klientów w procesie przeglądu dużych zbiorów danych.

Przed dołączeniem do Bird & Bird, pracowałem w zespole usług śledczych jednej z największych firm doradczych z tzw. Wielkiej Czwórki oraz w międzynarodowej firmie doradczej z branży zdrowia, gdzie zajmowałem się dochodzeniami wewnętrznymi oraz procesami eDiscovery, m.in. na potrzeby amerykańskich regulatorów.

Posiadam certyfikaty EnCase Certified Examiner oraz Brainspace Certified Analyst.

Ukończyłem studia na kierunku Telekomunikacja na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

 

Newsy i Wydarzenia