Doradzamy firmom ze wszystkich sektorów gospodarki, koncentrując się głównie na bankowości i finansach, telekomunikacji, IT, farmacji, lotnictwie i przemyśle obronnym, mediach, usługach pocztowych i sporcie. Łączymy praktyczną znajomość prawa z dogłębnym zrozumieniem sektorów, w których doradzamy. Szczególnym obszarem naszych działań jest doradztwo w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji dotyczących własności intelektualnej.

Reprezentujemy klientów przed Komisją Europejską, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przed krajowymi organami regulacyjnymi i sądami krajowymi w postępowaniach dotyczących:

  • koncentracji przedsiębiorców

  • nadużycia pozycji dominującej

  • porozumień ograniczających konkurencję

  • pomocy publicznej

  • praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolonych klauzul umownych w umowach konsumenckich

Mamy szczególne doświadczenie w łączeniu kompetencji z zakresu prawa konkurencji i prawa własności intelektualnej. Często działamy w sprawach dotyczących skarg, roszczeń dotyczących stosowania prawa konkurencji w odniesieniu do prawa własności intelektualnej. Jesteśmy szczególnie zaangażowani w obszar spraw dotyczących licencji na istotne patenty (tzw. essential patents) w kontekście umów dotyczących standaryzacji w przemyśle.

Nasze biuro w Brukseli pełni funkcję koordynatora dla wszystkich spraw prowadzonych przed organami Unii Europejskiej. Pracuje w nim m.in. Serge Durande, były dyrektor w strukturach Unii Europejskiej, który prowadził wiele spraw z obszaru prawa konkurencji.

Wspieramy klientów:

  • oceniając transakcje fuzji i przejęć pod kątem prawa antymonopolowego

  • przygotowując zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców

  • doradzając i reprezentując przedsiębiorców w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, pomocy publicznej

  • reprezentując przedsiębiorców w toku kontroli inicjowanych przez krajowe lub unijne organy ochrony konkurencji (tzw. dawn raids)

  • szkoląc kluczowych pracowników z zakresu prawa konkurencji