O mnie

Jestem konsultantem w praktyce prawa własności intelektualnej.

Od 2013 r. doradzam spółkom z sektora mediów i rozrywki, w tym platformom streamingowym, serwisom społecznościowym, firmom fonograficznym i wydawcom prasowym oraz branży IT i FMCG. Specjalizuję się w prawie własności intelektualnej, handlu elektronicznym oraz zagadnieniach związanych z transformacją cyfrową.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu marketingu i e-commerce. Wspieram klientów w prawnych aspektach reklamy, subskrypcji, dark patterns, influencerów i dyrektywy Omnibus. Uczestniczę w transakcjach fuzji i przejęć.

Jestem członkiem wielu międzynarodowych organizacji branżowych, w tym m.in. Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (Centrum Arbitrażu i Mediacji – wpisana na listę arbitrów WIPO List of Neutrals), Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Znaków Towarowych (INTA). Przynależę do Rady Ekspertów przy Radzie Reklamy i uczestniczę w obradach Komisji Copy Advice.

Jestem autorką wielu publikacji poświęconych prawu własności intelektualnej oraz prawu konsumenckiemu. Występuję jako prelegent na konferencjach branżowych. Wykładałam również prawo autorskie i prawo własności intelektualnej na Uniwersytecie SWPS, w ramach studiów projektowych „School of Form".

Klienci doceniają moją pracę, czego odzwierciedleniem są wyróżnienia w rankingach, takich jak World Trademark Review oraz IP Stars (Notable Practitioner).

Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywałam w międzynarodowych kancelariach prawnych oraz jako prawnik w spółce z branży e-commerce.
Wykształcenie

Studia

  • Uniwersytet Warszawski, prawo
  • Uniwersytet Alicante (Erasmus), prawo i biznes międzynarodowy
  • Akademia Leona Koźmińskiego, prawo nowoczesnych technologii
  • Uniwersytet Wrocławski we współpracy z Chicago-Kent Collage of Law, Szkoła Prawa Amerykańskiego

Cytaty z rankingów

Monika Gaczkowska tackles each brief head-on and has the commitment and drive to see it through right to the end.

World Trademark Review 2023

Monika Gaczkowska puts in sparkling performances when tackling tricky disputes and is equally adept in the commercialisation space.

World Trademark Review 2022

Monika Gaczkowska is proactive, takes the initiative on legal points that may have slipped under the radar.

World Trademark Review 2021

TwoBirds TV