O mnie

Pracuję na stanowisku Associate w praktyce ochrony danych osobowych i prywatności.

Doradzam klientom od 2017 r. Posiadam doświadczenie w przygotowywaniu na rzecz klientów projektów procedur, dokumentów oraz polityk dotyczących prywatności. Biorę udział w licznych wdrożeniach i audytach dokumentacji oraz w tworzeniu zasad dotyczących przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i prywatności.

Wspieram klientów w zakresie negocjacji i sporządzania umów, a także w ramach badań due diligence pod kątem przetwarzania danych osobowych oraz prawa własności intelektualnej.

Doradzam również w zakresie prawa własności intelektualnej, praw konsumenta, handlu elektronicznego, regulacji finansowych, a także odnośnie regulacji z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Moimi klientami są wiodące podmioty z branży finansowej (dostawcy usług płatniczych, banki, zakłady ubezpieczeń), handlu elektronicznego (platformy handlowe, usługowe), IT (twórcy oprogramowania, innowacyjnych technologii), a także z branż produkcyjnych.

Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe w ramach kilku różnych regulacji prawnych pozwoliło mi na dogłębne poznanie sposobu funkcjonowania podmiotów z wielu sektorów gospodarki. Dzięki temu jestem w stanie pogodzić oczekiwania biznesowe klienta, a także stojące za nimi wymogi regulacyjne z jednoczesnym poszanowaniem wartości ochrony danych osobowych i prywatności.

Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywałem w polskich renomowanych kancelariach prawnych.
Wykształcenie

Studia

  • Uniwersytet Jagielloński, prawo
  • Polska Akademia Nauk, studia podyplomowe: Inspektor Ochrony Danych

Organizacje zawodowe

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

TwoBirds TV