O mnie

Pracuję na stanowisku senior associate w praktyce ochrony danych osobowych i prywatności w kancelarii Bird & Bird.

Do Bird & Bird dołączyłem w 2015 roku. Pracowałem w różnych praktykach (w praktyce korporacyjnej, własności intelektualnej oraz zarzadzania marką), zanim stało się dla mnie jasne, że najbliższe mojemu sercu jest prawo ochrony prywatności i danych osobowych, które godzi w podstawowe prawa i wolności człowieka z rozwojem nowych technologii. Praca w różnych praktykach nauczyła mnie wszechstronnego spojrzenia na przedsięwzięcia biznesowe. Nauczyła mnie ponadto opisywać złożone problemy prawne i techniczne przy użyciu prostych słów, tak aby moje porady i zalecenia były jasne i praktyczne.

Mam zaszczyt pracować dla wiodących przedsiębiorstw z różnych sektorów, w tym dla wytwórców, deweloperów, operatorów internetowych platform sprzedaży, banków, ubezpieczycieli, dostawców usług płatniczych, innowacyjnych przedsiębiorców sektora fintech, jak również dla dużych organizacji pozarządowych. W mojej pracy pomagam wbudować niezbędne gwarancje ochrony danych osobowych w istniejące procesy biznesowe bez uszczerbku dla ich zwykłego toku. Opracowuję i pomagam wdrożyć polityki i procedury, które ułatwiają i usprawniają zarządzanie cennym składnikiem przedsiębiorstwa, jakim są dane osobowe. Uczestniczę również w kształtowaniu umownych ram wymiany danych osobowych, zarówno w grupie przedsiębiorstw, jak i z podmiotami trzecimi.
Wykształcenie

Studia

  • Uniwersytet Warszawski, prawo

Organizacje zawodowe

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

TwoBirds TV