Pracuję jako Senior Associate w zespole własności intelektualnej i ochrony danych. Jestem specjalistą w zakresie własności intelektualnej, włączając w to prawo autorskie i własność przemysłową, a także ochronę danych osobowych.

Od ponad 10 lat doradzam klientom z innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak przemysł farmaceutyczny, media, reklama, IT oraz elektronika, a także firmom z sektora bankowo-finansowego, energetycznego, budowlanego, samochodowego, filmowego oraz spożywczego, w tym producentom i dystrybutorom napojów alkoholowych. Koncentruję się przy tym głównie na prawie autorskim, prawie znaków towarowych, prawie patentowym, ochronie domen internetowych, prawie reklamy, ochronie tajemnic przedsiębiorstwa oraz prawie danych osobowych i nieosobowych. Moje doświadczenie obejmuje także prowadzenie sporów przed Urzędem Patentowym oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi, a także doradztwo transakcyjne w zakresie własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do transakcji na rynku nieruchomości, transakcji mających za przedmiot prawa udziałowe, a także związanych z nabywaniem, przenoszeniem i wnoszeniem praw własności intelektualnej w ramach przedsięwzięć typu joint venture.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w wiodących międzynarodowych kancelariach prawnych, w tym jako szef praktyki IP/IT. Jestem także autorem i współautorem artykułów na temat własności intelektualnej oraz wykładowcą i prelegentem na konferencjach i szkoleniach. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Należę także do Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej i Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI).

  • Od ponad 10 lat doradzam klientom z innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak przemysł farmaceutyczny, media, reklama, IT oraz elektronika, a także firmom z sektora bankowo-finansowego, energetycznego, budowlanego, samochodowego, filmowego oraz spożywczego, w tym producentom i dystrybutorom napojów alkoholowych. Koncentruję się przy tym głównie na prawie autorskim, prawie znaków towarowych, prawie patentowym, ochronie domen internetowych, prawie reklamy, ochronie tajemnic przedsiębiorstwa oraz prawie danych osobowych i nieosobowych.
  • Moje doświadczenie obejmuje także prowadzenie sporów przed Urzędem Patentowym oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi, a także doradztwo transakcyjne w zakresie własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do transakcji na rynku nieruchomości, transakcji mających za przedmiot prawa udziałowe, a także związanych z nabywaniem, przenoszeniem i wnoszeniem praw własności intelektualnej w ramach przedsięwzięć typu joint venture.
Wykształcenie
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo
  • Università degli Studi di Genova, Prawo
Organizacje zawodowe
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych