Podsumowanie

Piotr Zawadzki specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, a w szczególności w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, w zagadnieniach zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także prawie ochrony danych osobowych.

Senior Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird

Od prawie 10 lat doradza klientom w sprawach z zakresu własności intelektualnej, współpracując z najlepszymi międzynarodowymi kancelariami, w tym jako szef zespołów odpowiedzialnych za obszar IP i IT.

Piotr doradza klientom z innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak przemysł farmaceutyczny, media, reklama, IT oraz elektronika, a także firmom z sektora bankowo-finansowego, energetycznego, budowlanego, samochodowego, filmowego oraz spożywczego, w tym producentom i dystrybutorom napojów alkoholowych. Koncentruje się przy tym głównie na prawie autorskim, prawie znaków towarowych, prawie patentowym, ochronie domen internetowych, prawie reklamy, ochronie tajemnic przedsiębiorstwa oraz prawie danych osobowych.

Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie sporów przed Urzędem Patentowym oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi, a także doradztwo transakcyjne w zakresie własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do transakcji na rynku nieruchomości, transakcji mających za przedmiot prawa udziałowe, a także związanych z nabywaniem, przenoszeniem i wnoszeniem praw własności intelektualnej w ramach przedsięwzięć typu joint venture.

Piotr jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także kurs prawa włoskiego i europejskiego organizowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Catanii oraz podyplomowe studia z zakresu prawa nowoczesnych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego.

Jest autorem lub współautorem przeszło dwudziestu publikacji na tematy związane z prawem własności intelektualnej, a także wykładowcą i prelegentem na szkoleniach i konferencjach branżowych.

Piotr jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, a także rzecznikiem patentowym, członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Należy również do Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej – Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI).

Pracuje w języku polskim i angielskim, a komunikatywnie posługuje się językiem włoskim.

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email