Podsumowanie

Mateusz Dubek jest ekspertem w dziedzinie własności intelektualnej i rozwiązywania sporów.

Senior Associate w zespole własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird.

Doradza klientom od 2009 roku. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie autorskim oraz ochronie dóbr osobistych, w szczególności w sprawach spornych z tego zakresu. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi. Ma doświadczenie w doradzaniu klientom z wielu sektorów gospodarki, takich jak: farmacja, telekomunikacja, e-commerce, nieruchomości, budownictwo oraz surowce naturalne.

Wspiera klientów w zakresie opracowywania i wdrażania kompleksowych strategii ochrony własności intelektualnej, zarządzania portfolio praw własności intelektualnej oraz strukturyzowaniu transakcji IP, w taki sposób, by maksymalizować korzyści klienta i minimalizować ryzyko sporów prawnych.

W sytuacjach kryzysowych zapewnia doradztwo przedprocesowe, wskazuje na rozwiązania zaspakajające interesy klienta, negocjuje i pomaga klientom zawierać ugody. Wspiera klientów w ściganiu naruszycieli ich praw. Opracowuje kompleksowe strategie procesowe oraz reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i egzekucyjnych. Doprowadził do zawarcia korzystnych ugód zarówno przed wszczęciem sporu sądowego, jak i w jego trakcie oraz już po wydaniu wyroku.

Doradza w zakresie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada również doświadczenie w sporach sądowych wynikających z prawa ochrony konkurencji (private enfocement). W tym zakresie doradzał klientom z sektora telekomunikacyjnego pozwanym o odszkodowanie wynikające z rzekomego nadużywania pozycji dominującej na właściwym rynku.

Jego obszar specjalizacji obejmuje ponadto m.in. ochronę inwestycji zagranicznych na podstawie prawa międzynarodowego, prawo upadłościowe oraz spory budowlane i nieruchomościowe.

Przed dołączeniem do Bird & Bird przez wiele lat pracował w zespole postępowań sądowych i rozwiązywania sporów warszawskiego biura renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował na University of Glasgow jako stypendysta Komisji Europejskiej oraz ukończył z wyróżnieniem dwuletni kurs prawa angielskiego i europejskiego organizowany przez University of Cambridge. Ukończył z wyróżnieniem prestiżowe studia LL.M. (Comparative and International Dispute Resolution) na Uniwersytecie Queen Mary w Londynie.

Od 2014 r. wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email