Pracuję jako Senior Associate w praktyce prawa własności intelektualnej. Specjalizuję się w sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuję klientów w postępowaniach przed sądami i trybunałami arbitrażowymi.

Z mojego ponad dziesięcioletniego doświadczenia wynika, że rozwiązywanie sporów to dziedzina sztuki prawniczej, która wymaga pasji, staranności, strategicznego planowania i elastyczności. Przede wszystkim zaś wymaga prawnika mającego wyczucie tego tematu. Każda sprawa jest inna i każdy klient jest inny. W swojej praktyce prowadzę różne sprawy poczynając od postępowań arbitrażowych o wartości kilkuset milionów dolarów (np. spory inwestycyjne), poprzez sprawy obejmujące kilkanaście powiązanych postępowań przed różnymi sądami i urzędami (np. wielowątkowe spory dotyczące własności intelektualnej przed sądami i Urzędem Patentowym), aż po projekty obejmujące nawet kilkadziesiąt niezależnych postępowań sądowych (np. kompleksowe strategie dochodzenia naruszeń praw własności intelektualnej).

Moim pierwszym krokiem jest zawsze zrozumienie celów biznesowych klienta. Pozwala mi to przygotować indywidualną strategię procesową skrojoną od potrzeb i oczekiwań klienta. W trakcie postępowania zawsze dbam, aby mój klient był na bieżąco poinformowany o rozwoju sprawy.

Zgadzam się z powiedzeniem, że najgorsza ugoda jest lepsza od najlepszego wyroku. Dlatego wspieram klientów w polubownym rozwiązywaniu sporów oraz negocjacji ugód i porozumień. Współpracuję z klientami z różnych sektorów gospodarki, m.in. farmaceutycznego, FMCG, IT, telekomunikacyjnego, motoryzacyjnego, lotniczego i budowlanego.

Jestem aktywnym członkiem międzynarodowej praktyki product design w strukturach Bird & Bird. Jestem również wiceprzewodniczącym sekcji arbitrażu i mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  • Reprezentowanie wiodącej polskiej firmy farmaceutycznej w wielowątkowej sprawie dotyczącej naruszenia znaku towarowego używanego dla jednego z najpopularniejszych leków w Polsce.
  • Reprezentowanie zagranicznej firmy farmacetycznej w sporze dotyczącym naruszenia znaku towarowego używanego dla jednego z najpopularniejszych suplementów diety w Polsce.
  • Reprezentowanie wiodącego polskiego producenta opakowań w szeregu postępowań przed sądami, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i Europejskim Urzędem Patentowym.
  • Reprezentowanie globalnego lidera na rynku IT w sprawie dotyczącej istotnego wdrożenia systemu informatycznego dla administracji publicznej.
  • Doradzanie Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym z powództwa Mercuria Energy Group Limited o odszkodowanie za rzekome naruszenie Traktatu Karty Energetycznej.
Wykształcenie
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo Własności Intelektualnej (studia podyplomowe)
  • Uniwersytet Queen Mary w Londynie, LL.M., Comparative and international dispute resolution
  • Uniwersytet w Cambridge, Introduction to English and European Law
  • Uniwersytet Warszawski, prawo
Organizacje zawodowe
  • Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie