Pierwsze zdalne podpisanie aneksu do umowy kredytu w formie elektronicznej

04-2020

Miło nam poinformować, że nasza kancelaria, działając we współpracy z renomowaną grecką kancelarią Kyriakides Georgopoulos Law Firm z siedzibą w Atenach, przeprowadziła z sukcesem pierwsze (od czasu zaistnienia ograniczeń powstałych w związku z pandemią COVID-19), w pełni zdalne podpisanie aneksu do umowy kredytu w formie elektronicznej.

Aneksowana już po raz czwarty umowa kredytu, została zawarta dokładnie dwa lata temu, w kwietniu 2018 r. Na jej podstawie Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił spółkom Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi, White Olive A.E. oraz Rainbow Hotels A.E., greckim spółkom z siedzibą w Atenach, wchodzącym w skład grupy Rainbow Tours, drugiego co do wielkości tour operatora w Polsce, kredytu w kwocie 15.500.000 EUR z przeznaczeniem na rozbudowę hotelu czterogwiazdkowego i budowę hotelu pięciogwiazdkowego na greckiej wyspie Zakynthos.

Aneks nr 4 został podpisany w związku z zawarciem umowy inwestycyjnej przez spółki Rainbow Tours S.A. oraz White Olive A.E., z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZAN (FEZ), zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy umowy FEZ zainwestował w rozwój działalności hotelarskiej grupy Rainbow Tours na rynku greckim. W wyniku tej inwestycji FEZ stanie się mniejszościowym akcjonariuszem w greckiej spółce White Olive A.E.

Spółka White Olive A.E. posiada już trzy hotele w Grecji. Środki pozyskane w ramach umowy inwestycyjnej z FEZ zostaną przeznaczone na pozyskanie dwóch kolejnych obiektów przez tę spółkę, w ten sposób powiększając portfolio należących do niej hoteli w Grecji do pięciu.

Podmioty zarówno z Polski jak i Grecji skorzystały przy zawarciu aneksu do umowy kredytu z formy elektronicznej, przewidzianej przepisami Kodeksu cywilnego, która równa jest formie pisemnej. Wszystkie podpisujące się pod aneksem osoby mogły, dzięki skorzystaniu z formy elektronicznej, podpisać go w pełni zdalnie, nie ruszając się z domu, co w obecnej sytuacji jest sprawą najważniejszą. Prawnicy zarówno z kancelarii Bird & Bird, jak i z greckiej kancelarii Kyriakides Georgopoulos Law Firm w pełni koordynowali cały proces.

Z ramienia kancelarii Bird & Bird projektem tym kierował radca prawny Maciej Georg, szef zespołu transakcji finansowania w praktyce finansowań i regulacji finansowych, wspierany przez aplikanta adwokackiego, Filipa Windaka, młodszego prawnika w praktyce finansowań i regulacji finansowych w warszawskim biurze Bird & Bird. Z ramienia greckiej kancelarii Kyriakides Georgopoulos Law Firm procesem tym kierowała prawniczka, Zaphirenia Theodoraki, nadzorowana przez partnera, Konstantinosa Vouterakosa.