Counsel zajmujący się PPP dołącza do warszawskiego biura

08-2019

Do warszawskiego zespołu kancelarii Bird & Bird dołączyła Magdalena Zabłocka-Foulkes, Counsel. W ramach departamentu Commercial będzie odpowiadała za rozwój praktyki partnerstwa publiczno-prywatnego.

Magdalena Zabłocka-Foulkes jest radcą prawnym, specjalizuje się w doradztwie na rzecz przedsiębiorców i podmiotów publicznych, w przygotowaniu inwestycji infrastrukturalnych w modelach PPP oraz koncesji na roboty budowlane i usługi. Jest także ekspertem z zakresu gospodarki komunalnej i finansów publicznych. Przez 9 ostatnich lat pracowała w praktyce infrastruktury i energetyki jednej z wiodących polskich kancelarii.

Magdalena ma bogate doświadczenie w pracy ze stroną publiczną oraz z partnerami prywatnymi. Stronie publicznej doradzała m.in. w projektach PPP w sektorze gospodarki odpadami (budowa i utrzymanie spalarni odpadów komunalnych w Poznaniu), a stronie prywatnej przy projektach związanych z budową i utrzymaniem dróg publicznych (Dolny Śląsk). Samodzielnie prowadzi projekty, koordynuje prace zespołów doradczych (prawnych, technicznych i finansowych), a także interdyscyplinarnych zespołów prawno-podatkowych. Była członkiem zespołu doradców Ministerstwa Rozwoju przygotowujących zmiany do ustawy o PPP.

– Cieszę się, że Magdalena dołączyła do naszego zespołu Commercial. Jestem przekonany, że jej wiedza i wieloletnie doświadczenie w zakresie projektów PPP przyczynią się do rozwoju naszej działalności w tej dziedzinie i powiększenia portfolio projektów infrastrukturalnych – powiedział Sławomir Szepietowski, partner zarządzający warszawskim biurem Bird & Bird.

Magdalena Zabłocka-Foulkes