Partner i Senior Associate wzmocnili zespół Commercial/IT warszawskiego biura Bird & Bird

01-2019

Z przyjemnością informujemy, że Tomasz Zalewski (Partner) i Julita Hoffmann (Senior Associate) dołączyli do zespołu Commercial warszawskiego biura Bird & Bird z początkiem stycznia 2019 r.

Tomasz Zalewski będzie kierował praktyką commercial, w której skład wejdą zespoły: commercial, IT/digital, zamówień publicznych i projektów infrastrukturalnych.

Tomasz Zalewski jest radcą prawnym, cenionym specjalistą w dziedzinie projektów związanych z nowymi technologiami, prawem zamówień publicznych i prawem własności intelektualnej. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu.

Doradza klientom w projektach związanych z cyfrową transformacją biznesu. Ma na swoim koncie doradztwo przy licznych projektach informatycznych obejmujących kompleksowe wdrożenia oprogramowania zarówno w modelu tradycyjnym, jak i w modelu SaaS.

Doradza we wszystkich aspektach prawa zamówień publicznych, w tym reprezentuje klientów w sporach zamówieniowych przed KIO oraz przed sądami. Ma szczególne doświadczenie w doradztwie przy projektach infrastrukturalnych oraz informatycznych.

Zainteresowania zawodowe Tomasza Zalewskiego obejmują również prawne aspekty zastosowania najnowszych technologii, w tym zagadnienia takie jak blockchain, sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT), cyberbezpieczeństwo.

Posiada duże doświadczenie w doradztwie dla startupów technologicznych. Jest współtwórcą prawnego inkubatora dla startupów Internet StartUp.

Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych i założycielem Fundacji LegalTech Polska. Jest również arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych oraz Ekspertem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jest także ekspertem w ramach inicjatywy EAFIP (European Assistance for Innovation Procurement).

Tomasz Zalewski jest rekomendowany w dziedzinie prawa zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz TMT m.in. przez Chambers & Partners, Legal 500 i Who’s Who Legal.

Julita Hoffmann jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych i prawie własności intelektualnej.

Specjalizuje się w obsłudze postępowań dotyczących zamówień publicznych ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej od strony Zamawiających i Wykonawców. Angażuje się w pionierskie projekty dotyczące zamówień innowacyjnych, w tym zamówień przedkomercjnych. Przeprowadziła kilkadziesiąt audytów i kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Wspiera beneficjentów w sprawach korekt finansowych w związku z naruszeniem procedur zamówień publicznych, przed Instytucjami Zarządzającymi, Pośredniczącymi, a także w procedurze sądowoadministracyjnej. Reprezentuje także w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym, w tym w jednych z największych w Polsce projektach telekomunikacyjnych i transportowych.

Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów tworzących i korzystających z know-how oraz szeroko rozumianej własności intelektualnej, w szczególności w zakresie wdrażania projektów informatycznych i telekomunikacyjnych.

Jest autorką publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz prelegentką licznych szkoleń i warsztatów z tej tematyki, w szczególności w zakresie zamówień innowacyjnych oraz elektronizacji.

Działa społecznie jako członek stowarzyszenia filmowego oraz współpracuje z artystami, animatorami kultury i producentami filmowymi. Doradzała w zakresie prawa autorskiego w międzynarodowych koprodukcjach spektaklów teatralnych. Jest stypendystką Berlin School of Economics and Law.

– Powiększenie zespołu o nowych, doświadczonych specjalistów, to naturalne dopełnienie naszej silnej ekspertyzy w dziedzinie technologii, które idealnie wpisuje się w strategię Bird & Bird, czyli bycie kancelarią prawną numerem jeden dla firm, które zmieniają się pod wpływem technologii i digitalizacji. Wyjątkowe doświadczenie Tomasza w doradztwie z zakresu blockchain, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, czyli obszarach, które są obecnie w spektrum zainteresowań naszych klientów, pomoże nam pogłębić doświadczenie i rozwinąć nasz zakres działalności w tych dziedzinach. Serdecznie witamy Tomasza i Julitę w warszawskim zespole Bird & Bird – powiedział Sławomir Szepietowski, partner zarządzający biurem Bird & Bird w Polsce.

– Szybki rozwój świata technologii stworzył potrzebę dodatkowych regulacji w wielu sektorach rynku. Silne ukierunkowanie Bird & Bird na technologię oraz międzynarodowa struktura firmy pomoże mi w rozwoju praktyki i umożliwi nam jeszcze lepsze wsparcie potrzeb klientów.  dodał Tomasz Zalewski.