Prawnik Bird & Bird współautorem komentarza do ustawy – Prawo energetyczne, wydanego przez Wolters Kluwer

12-2016

Andrzej Walkiewicz z praktyki Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird jest współautorem publikacji "Prawo energetyczne. Komentarz", wydanej pod redakcją Zdzisława Murasa oraz Mariusza Swory. Publikacja skierowana jest do przedsiębiorców działających na rynku paliw i energii.

Komentarz zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawy – Prawo energetyczne. Przybliża także poglądy polskiej i zagranicznej doktryny, a także najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W swojej części publikacji, Andrzej Walkiewicz komentuje w głównej mierze przepisy dotyczące nowych wymogów koncesyjnych w sektorze paliwowym, a także efektywności energetycznej urządzeń oraz warunków wspierania rozwoju instalacji ze środków publicznych.

Mec. Walkiewicz jest uznanym na rynku ekspertem prawa energetycznego. Przed dołączeniem do Bird & Bird, przez niemal 9 lat pracował w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów Urzędu Regulacji Energetyki.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców działających na rynku paliw i energii, a także sędziów, adwokatów oraz radców prawnych.

Książka ukazała się pod szyldem wydawnictwa Wolters Kluwer, w serii Prawo w praktyce.

Link do strony wydawnictwa >>>