Prawnicy Bird & Bird współautorami podręcznika "Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016"

 

09-2016

Prawnicy kancelarii Bird & Bird są współautorami nowego przewodnika dotyczącego aspektów prawnych i podatkowo-księgowych związanych z pracami badawczo-rozwojowymi i ich komercjalizacją. Książka została wydana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem podręcznika jest kompleksowe przedstawienie kluczowych zagadnień prawnych, podatkowych i księgowych związanych z komercjalizacją wyników prac badawczych i rozwojowych. Książka umożliwia poznanie specyfiki komercjalizacji wyników prac B+R, zwłaszcza w sektorze publicznym oraz pozwala na zaznajomienie się z rozwiązaniami prawnymi, które pomogą usprawnić współpracę i wyeliminować bariery we współpracy na styku nauka-biznes.

Głównymi adresatami podręcznika są pracownicy państwowych jednostek badawczych, zainteresowani nawiązaniem współpracy z biznesem w zakresie komercjalizacji wyników ich prac, ale także pragnący w optymalny i prawidłowy sposób dobrać model komercjalizacji. Poradnik wyjaśnia także, jak prawidłowo rozliczyć prace badawcze i rozwojowe pod względem podatkowo-księgowym a także opracować skuteczne mechanizmy zachęty finansowej dla naukowców do tworzenia prac o praktycznym zastosowaniu i znacznym potencjale rynkowym.  Polecany jest także wszystkim zainteresowanym współpracą z ośrodkami naukowymi w zakresie komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych.

Kancelaria Bird & Bird jest partnerem publikacji, a swój wkład w powstanie publikacji miał Marcin Alberski oraz Natalia Żebrowska.

Publikacja została objęta patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podręcznik można pobrać tutaj (pdf) >>>

 

Autorzy

MAMA

Marcin Alberski

Associate
Polska

Zadzwoń do mnie: +48 22 583 79 00