Do końca stycznia pracodawca musi poinformować, że nie tworzy ZFŚS i nie wypłaca świadczenia urlopowego

 Karolina Stawicka, Paulina Grotkowska

01-2020

Do 31 stycznia 2020 r. pracodawcy z poziomem zatrudnienia <50 muszą formalnie poinformować pracowników o nietworzeniu ZFŚS oraz braku wypłaty świadczenia urlopowego, jeśli chcą skorzystać z tej możliwości.

Obowiązek tworzenia ZFŚS dotyczy pracodawców zatrudniających na 1 stycznia 2020 r. co najmniej 50 pracowników (pełne etaty). Nie oznacza to, że pracodawcy z mniejszym poziomem zatrudnienia zwolnieni są z tego obowiązku automatycznie.

W celu uniknięcia obowiązku tworzenia ZFŚS oraz wypłaty świadczenia urlopowego w 2020 r. pracodawca, który:
(i) na dzień 1 stycznia 2020 r. zatrudnia < 50 pracowników (pełne etaty), (ii) nie jest objęty ZUZP, ani (iii) Regulaminem wynagradzania musi:

  • podjąć formalną decyzję w tym zakresie (np. w formie uchwały lub obwieszczenia) oraz 
  • przekazać pracownikom informację do 31 stycznia 2020 r. w sposób zwyczajowo przyjęty.

Taka informacja wiąże tylko na 2020 r.

Brak przekazania informacji skutkuje obowiązkiem utworzenia ZFŚS lub przynajmniej wypłacenia świadczenia urlopowego pracownikom, którzy skorzystali z 14 dni kalendarzowych nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego w 2020 r. Brak podjęcia któreś z tych działań skutkuje ryzykiem:

  • skutecznego dochodzenia roszczeń przez pracowników o wypłatę świadczenia urlopowego wraz z odsetkami
  • grzywny do kwoty 30.000 zł za naruszenie podstawowych praw pracowniczych.

Kancelaria Bird & Bird wspiera klientów w tworzeniu ZFŚS, jak i udziela bieżącego wsparcia w zakresie ich obsługi. Zapraszamy do kontaktu.