Konieczność zmian w Regulaminie pracy. ZUZP gdy pracodawca chce monitorować podwładnego

11 czerwca 2018

Karolina Stawicka, Paulina Grotkowska

Uwaga, od 25 maja br. każdy pracodawca, który stosuje monitoring pracowników, bez względu na formę, powinien dostosować regulacje wewnętrzne.

W zależności od wielkości organizacji oraz formy monitoringu zakres dostosowania oraz faktyczne możliwości monitoringu będą inne. Niemniej za każdym razem cel, zakres oraz sposób stosowania monitoringu wymaga szczegółowych regulacji wewnętrznych z uwzględnieniem nowych ograniczeń ustawowych.

Przy tej okazji wielu pracodawców będzie musiało zrezygnować z monitoringu CCTV dla celów ewidencji czasu pracy i oceny efektywności pracowników.

Nawet w przypadku małych struktur bez Regulaminu pracy, czy ZUZP pracodawcy muszą poinformować pracowników o monitoringu w zakładzie pracy w formie obwieszczenia.

O monitoringu należy poinformować pracowników nie później niż dwa tygodnie przed jego stosowaniem oraz przed dopuszczeniem każdego nowozatrudnionego do pracy.

Oznacza to szczególnie, jeśli w zakładzie pracy obowiązuje regulamin pracy albo ZUZP to należy działać już. W przeciwnym przypadku pracodawca nie będzie miał prawnej możliwości wykorzystania źródeł z monitoringu w działaniach HR bez względu na stopień naruszeń pracowniczych, a także narazi się na potencjalne sankcje.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące przedstawionej tematyki, prosimy o kontakt.

Autorzy