Konieczność zmian w Regulaminie pracy. ZUZP gdy pracodawca chce monitorować podwładnego

 Karolina Stawicka, Paulina Grotkowska

06-2018

Uwaga, od 25 maja br. każdy pracodawca, który stosuje monitoring pracowników, bez względu na formę, powinien dostosować regulacje wewnętrzne.

W zależności od wielkości organizacji oraz formy monitoringu zakres dostosowania oraz faktyczne możliwości monitoringu będą inne. Niemniej za każdym razem cel, zakres oraz sposób stosowania monitoringu wymaga szczegółowych regulacji wewnętrznych z uwzględnieniem nowych ograniczeń ustawowych.

Przy tej okazji wielu pracodawców będzie musiało zrezygnować z monitoringu CCTV dla celów ewidencji czasu pracy i oceny efektywności pracowników.

Nawet w przypadku małych struktur bez Regulaminu pracy, czy ZUZP pracodawcy muszą poinformować pracowników o monitoringu w zakładzie pracy w formie obwieszczenia.

O monitoringu należy poinformować pracowników nie później niż dwa tygodnie przed jego stosowaniem oraz przed dopuszczeniem każdego nowozatrudnionego do pracy.

Oznacza to szczególnie, jeśli w zakładzie pracy obowiązuje regulamin pracy albo ZUZP to należy działać już. W przeciwnym przypadku pracodawca nie będzie miał prawnej możliwości wykorzystania źródeł z monitoringu w działaniach HR bez względu na stopień naruszeń pracowniczych, a także narazi się na potencjalne sankcje.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące przedstawionej tematyki, prosimy o kontakt.