Wzmocnienie roli związków zawodowych w Polsce

10-2018

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. związki zawodowe w Polsce znacząco umocnią swoją pozycję wobec pracodawcy.

Wzmocni się pozycja negocjacyjna związków zawodowych, które mają najwięcej członków w danej spółce, szczególnie w kontekście uzgadniania z nimi układów zbiorowych pracy, zakładowych polityk pracowniczych (przede wszystkim regulaminów pracy i wynagradzania) i innych porozumień z załogą (np. w razie przejścia zakładu pracy).

Dotychczas, jeżeli osiągnięcie porozumienia w takich sprawach nie było możliwe ze wszystkimi związkami, pracodawca musiał zwrócić się do tzw. związków reprezentatywnych (a więc zrzeszających określoną przez przepisy liczbę pracowników). Po nowelizacji, więcej związków zawodowych działających u pracodawców będzie mogło uzyskać status reprezentatywnych, a tym samym firma będzie musiała porozumieć się z większą liczbą organizacji związkowych. Oznacza to, że po 1 stycznia 2019 r. proces wdrożenia pewnych zmian (np. zmian w zasadach wynagradzania i premiowania) może wymagać więcej czasu lub większych ustępstw ze strony pracodawcy.

Może też znacząco wzrosnąć poziom uzwiązkowienia, ponieważ osoby świadczące usługi na podstawie odpłatnych umów cywilnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło i umowy B2B - tzw. samozatrudnienie) zyskają możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.

Oznacza to, że tacy kontraktorzy uzyskają podstawowe prawa i ochronę związkową.

Pracodawcy powinni odpowiednio wcześnie przygotować się na nadchodzące zmiany.