Kancelaria Bird & Bird wspierała Qair Polska S.A. przy zawarciu jednego z największych kontraktów Corporate PPA na polskim rynku

Zespół kancelarii wspierał Qair Polska S.A. w procesie negocjacji jednego z największych, pod względem wolumenu, kontraktów Corporate PPA z fizyczną dostawą energii elektrycznej na polskim rynku.

Wsparcie prawne obejmowało negocjacje dokumentu Term Sheet, brzmienia umów Corporate PPA oraz umów ze spółką obrotu. Kancelaria doradzała także w zakresie zagadnień z obszaru kontraktowego, regulacji energetyki i odnawialnych źródeł energii.

W ramach nawiązanej relacji kontraktowej, w dwunastoletnim okresie, Qair Polska S.A. dostarczy jednemu z największych w Polsce odbiorców łącznie 2 TWh energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni wiatrowych i słonecznych. Kontrakty zawarte zostały w formule pay-as-produced i przewidują fizyczną dostawę 100% wytworzonej w tych instalacjach energii elektrycznej, wraz z gwarancjami pochodzenia, do odbiorcy końcowego.

Przy projekcie doradzał zespół prawników pod kierownictwem Grzegorza Pizonia (partnera kierującego zespołem Energy & Utilities), którego wpierali członkowie zespołu: Wojciech Korga (Senior Associate), Sara Radzicka-Tolwaj (Senior Associate) i Tomasz Chabrzyk (Associate).

Jest to niewątpliwie jedna z największych transakcji tego rodzaju na polskim rynku, a fakt jej zawarcia w okresie kryzysu inflacyjnego i poważnej destabilizacji środowiska regulacyjnego świadczy o świadomym podejściu biznesowym zarówno naszego klienta, jak i jego partnera biznesowego. Serdecznie dziękujemy stronom transakcji za zaufanie oraz owocną współpracę, a zespołowi Qair Polska S.A. odpowiedzialnemu za negocjacje serdecznie gratulujemy sukcesu. Wyrazy szczerego uznania należą się także zespołom i doradcom reprezentującym w negocjacjach odbiorcę oraz spółkę obrotu.”, powiedział Grzegorz Pizoń.

Jak wskazał przedstawiciel klienta w liście referencyjnym: „Qair Polska S.A. przy wyborze Partnera Biznesowego, kładzie duży nacisk na aspekty takie jak rzetelność, wiedza i kontakt. Bird & Bird Szepietowski i Wspólnicy Sp. k. można zaliczyć do wiodących doradców prawnych w dziedzinie objętej współpracą”.

Aktualności firmowe

Więcej

News

Wiosenne awanse w warszawskim biurze Bird & Bird

maj 07 2024

Więcej

News

Kancelaria Bird & Bird po raz kolejny rekomendowana w rankingu The Legal 500 EMEA 2024

mar 27 2024

Więcej

Deal

Kancelaria Bird & Bird doradzała Energa Green Development przy zakupie projektu farmy wiatrowej Szybowice

1 minute mar 15 2024

Więcej

News

Kancelaria Bird & Bird po raz kolejny rekomendowana w rankingu Chambers Europe 2024

mar 14 2024

Więcej

Deal

Kancelaria Bird & Bird doradzała Bankowi Pekao S.A. przy refinansowaniu nabycia budynku biurowego w Warszawie

mar 07 2024

Więcej

News

Kancelaria Bird & Bird rozwija kompetencje w zakresie postępowań karnych gospodarczych

sty 09 2024

Więcej

Powiązane obszary doradztwa