Wakacje składkowe dla kontraktorów B2B

W piątek, 7 czerwca br. Prezydent RP podpisał tzw. ustawę o wakacjach składkowych dla przedsiębiorców i zarządził jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Ustawa przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do zwolnienia od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku.

Na czym polegają wakacje składkowe?

Wakacje składkowe polegają na zwolnieniu przedsiębiorcy w jednym miesiącu roku z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Podczas korzystania z wakacji, składkę na ubezpieczenia społeczne obliczoną według najniższej obowiązującej przedsiębiorcę podstawę wymiaru składek zapłaci budżet państwa. Wartość składek zapłaconych przez budżet państwa stanowić będzie pomoc de minimis.

Przedsiębiorca korzystający z wakacji składkowych, będzie mógł dalej aktywnie prowadzić swoją działalność, w tym aktywnie świadczyć usługi i wystawiać faktury.

Aby skorzystać z wakacji składkowych przedsiębiorca będzie musiał złożyć do ZUS wniosek w miesiącu poprzedzającym wakacje składkowe. System do obsługi wniosków jest jeszcze opracowywany i zostanie uruchomiony wkrótce.

Kto będzie mógł skorzystać z wakacji składkowych?

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), i którzy zatrudniają oprócz siebie do 9 osób i osiągają przychody do 2 mln euro rocznie.

Kto nie skorzysta z wakacji składkowych?

Z wakacji składkowych nie skorzystają kontraktorzy, którzy w danym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali usługi na rzecz byłego pracodawcy, jeżeli czynności wchodzące w zakres tych usług pokrywają się, choćby częściowo, z zakresem obowiązków realizowanych wcześniej w ramach stosunku pracy.

Od kiedy można wnioskować o wakacje składkowe?

Przepisy dotyczące wakacji składkowych wejdą w życie po upływie 4 miesięcy od ich ogłoszenia w dzienniku ustaw. Pierwsze wnioski o wakacje składkowe za 2024 rok będzie zatem można składać na przełomie trzeciego i czwartego kwartału roku 2024.

Najnowsze

Więcej

Sygnaliści pod ochroną

cze 27 2024

Więcej

Rewolucja w obszarze cyberbezpieczeństwa – projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

cze 07 2024

Więcej

Wpływ ustawy o dostępności produktów i usług na działalność banków

3 minutes maj 29 2024

Więcej

Powiązane obszary doradztwa