Wzrost odpisu na zakładowy fundusz socjalny w 2024 roku – jak się przed tym bronić?

W 2024 r. po raz pierwszy od wielu lat nie obowiązuje zamrożenie podstawy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. GUS ogłosił kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w drugiej połowie 2023 r., która będzie stanowiła podstawę ustalenia odpisu na ZFŚS w tym roku.

Kwota ta wynosi 6.445,71 zł i jest o ponad 25% wyższa niż poprzednio obowiązująca podstawa naliczania odpisu na ZFŚS.

W związku z powyższym, pracodawcy prowadzący ZFŚS muszą w tym roku liczyć się z istotnymi wzrostami wydatków na działalność socjalną (zob. tabela poniżej):

Kategoria pracownika Kwota odpisu (wzrost vs. rok 2023) 
Pracownik zatrudniony w tzw. normalnych warunkach 2417,14 zł (+ 502,80 zł)
Pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 3222,86 zł (+ 670,41 zł)
Pracownicy młodociani 322,29 zł za I rok nauki (+ 67,04 zł)
386,74 zł za II rok nauki (+ 80,45 zł)
451,20 zł za III rok nauki (+ 93,86 zł)

 

W praktyce oznacza to, że firma średniorocznie zatrudniająca 100 pracowników musi liczyć się z odpisem na ZFŚS wyższym aż o 50.280 zł, zaś firma zatrudniająca 1000 pracowników wyda na ZFŚS aż o 502.280 zł więcej niż rok temu.

Jak się bronić przed podwyższeniem odpisu na ZFŚS?

Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych umożliwiają skuteczną obronę przed wzrostem kwoty odpisu. W tym celu, pracodawca musi – w odpowiedniej procedurze – ustalić indywidualną dla danej firmy kwotę odpisu.

Jako, że ewentualna zmiana wysokości odpisu na ZFŚS wywołuje skutek na przyszłość, już teraz warto podjąć działania zmierzające do zmiany wysokości odpisu.

Jak możemy pomóc?

Pozostajemy do dyspozycji, aby udzielić wsparcia w zakresie oszacowania zwiększonych wydatków na działalność socjalną w Państwa firmie w 2024 roku oraz procedury uzgadniania indywidualnej kwoty odpisu.

Zapraszamy do kontaktu.

Najnowsze

Więcej

Wakacje składkowe dla kontraktorów B2B

3 minutes cze 10 2024

Więcej

Rewolucja w obszarze cyberbezpieczeństwa – projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

cze 07 2024

Więcej

Wpływ ustawy o dostępności produktów i usług na działalność banków

3 minutes maj 29 2024

Więcej

Powiązane obszary doradztwa