Do końca stycznia pracodawca musi poinformować, że nie tworzy ZFŚS i nie wypłaca świadczenia urlopowego

Jak co roku, do 31 stycznia, pracodawcy z poziomem zatrudnienia <50 muszą formalnie poinformować pracowników o nietworzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz niewypłacaniu świadczenia urlopowego, jeśli chcą skorzystać z tej możliwości. Przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej wprowadzają pewne modyfikacje dotyczące funkcjonowania ZFŚS podczas pandemii, lecz nie zwalniają pracodawców z obowiązków informacyjnych.

Obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”) dotyczy, co do zasady, pracodawców zatrudniających na 1 stycznia 2021 r. co najmniej 50 pracowników (pełne etaty). Nie oznacza to, że pracodawcy z mniejszym poziomem zatrudnienia zwolnieni są z tego obowiązku automatycznie.

W celu uniknięcia obowiązku tworzenia ZFŚS oraz wypłaty świadczenia urlopowego w 2021 r. pracodawca, który:

  • na dzień 1 stycznia 2021 r. zatrudnia < 50 pracowników (pełne etaty),
  • nie jest objęty ZUZP ani Regulaminem wynagradzania, musi:

    • podjąć decyzję w tym zakresie (np. w formie uchwały lub obwieszczenia) oraz 
    • przekazać pracownikom informację do 31 stycznia 2021 r. w sposób zwyczajowo przyjęty.

Taka informacja wiąże tylko na 2021 r.

Brak przekazania informacji może skutkować obowiązkiem utworzenia ZFŚS lub wypłacenia świadczenia urlopowego pracownikom, którzy skorzystali z 14 dni kalendarzowych nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego w 2021 r. Brak podjęcia któregoś z tych działań skutkuje ryzykiem:

  • skutecznego dochodzenia roszczeń przez pracowników o wypłatę świadczenia urlopowego wraz z odsetkami; 
  • nałożenia grzywny, w niektórych przypadkach nawet do kwoty 30.000 zł.

Podczas pandemii niektórzy pracodawcy mogą zawiesić obowiązki związane z tworzeniem lub funkcjonowaniem ZFŚS (np. odprowadzaniem odpisów podstawowych czy wypłacaniem świadczeń urlopowych). Takie działania uzasadniać będzie wyłącznie spadek obrotów gospodarczych (15% lub 25%) bądź istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń w rozumieniu przepisów „antykryzysowych”.

Kancelaria Bird & Bird wspiera klientów w tworzeniu ZFŚS, jak i udziela bieżącego wsparcia w zakresie ich obsługi, a także doradza w kwestiach związanych z przepisami „antykryzysowymi”. Zapraszamy do kontaktu.

Najnowsze

Powiązane obszary doradztwa