Nowe ułatwienia dla polskich pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Polscy pracodawcy planujący zatrudnić specjalistę z branży IT zza wschodniej granicy, mogą to zrobić znacznie szybciej w związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, które weszło w życie 1 grudnia 2020 r.

W ramach wprowadzonego przez polski rząd specjalnego programu, cudzoziemcy posiadający wizę z adnotacją Poland. Business Harbour będą zwolnieni z wymogu posiadania zezwolenia na pracę. Wraz z wdrażaną równolegle szybszą procedurą wydawania samych wiz, okres od momentu zaofertowania pracownika do jego przyjazdu do Polski i rozpoczęcia tu pracy, ulegnie znacznemu skróceniu. Przy czym szybsza procedura wizowa dotyczyć będzie także członków rodziny obywatela Białorusi, chcących wraz z nim relokować się do Polski.

Dodatkowe rozwiązania (wsparcie administracyjne i merytoryczne) zaplanowano dla białoruskich start-up’ów oraz przedsiębiorstw, chcących rozwijać swoje biznesy w Polsce.

Rozporządzenie przewiduje też zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę lekarzy i lekarzy-dentystów, jak również pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych, głównie w kontekście przeciwdziała sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19.

Dodatkowo, w ramach rządowego programu Solidarni z Białorusią, zniesiono zakaz wykonywania pracy przez cudzoziemców przebywających na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe i tacy cudzoziemcy nie muszę obecnie posiadać zezwolenia na pracę w celu podjęcia zatrudnienia w Polsce.

Zapraszamy do kontaktu w przypadku pytań dodatkowych związanych z zatrudnianiem cudzoziemców:

Michał Olszewski, Associate w praktyce prawa pracy Bird & Bird

Bartosz Abramowicz, Konsultant ds. imigracyjnych w praktyce prawa pracy Bird & Bird

Najnowsze

Powiązane obszary doradztwa