Webinarium: MŚP w łańcuchach dostaw i łańcuchach wartości. Jak dyrektywa CSDDD wpłynie na sektor MŚP?

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu poświęconemu MŚP w łańcuchach dostaw i łańcuchach wartości oraz wpływowi nowej Dyrektywy CSDDD na sektor MŚP.

W trakcie webinaru omówimy, jak Dyrektywa CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) wpłynie na sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w kontekście ich roli w łańcuchach dostaw i łańcuchach wartości. Przedstawimy kluczowe wymagania dyrektywy oraz konkretne wyzwania, z jakimi mogą spotkać się MŚP w jej wdrażaniu.

Podczas wydarzenia porozmawiamy o:

  • kluczowych aspektach Dyrektywy CSDDD i jej znaczeniu dla MŚP,
  • nowych obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie należytej staranności w łańcuchach dostaw i łańcuchach wartości,
  • wpływie regulacji na strategie zrównoważonego rozwoju MŚP.

Opowiemy również o:

  • praktycznych krokach, jakie mogą podjąć MŚP, aby dostosować się do nowych wymogów,
  • najlepszych praktykach w zakresie zarządzania ryzykiem w tym obszarze,
  • dostępnych narzędziach wsparcia dla MŚP w trakcie adaptacji do nowych regulacji.

Grupa docelowa:

  • właściciele i zarządcy małych i średnich przedsiębiorstw,
  • specjaliści ds. compliance i zarządzania ryzykiem,
  • przedstawiciele działów prawnych i operacyjnych w firmach,
  • wszystkie osoby zainteresowane wpływem nowych regulacji na sektor MŚP.


RSVP do 4 czerwca 2024 r. >>

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Wydarzenie jest zamknięte dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych oraz firm doradczych. Dziękujemy za Państwa zrozumienie.


Nadchodzące wydarzenia