BPA Summit 2019

04 kwietnia 2019

08:30

Airport Hotel Okęcie, ul. 17 stycznia 24, 02-148 Warszawa

Tomasz Zalewski będzie prelegentem na konferencji BPA Summit 2019, organizowanej przez Evention.

Konferencja ma na celu przybliżenie automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych. Program tegorocznego wydarzenia, będzie koncentrował się na zagadnieniach od standaryzacji procesów aż do wdrożenia rozwiązań Robotic Process Automation. W swoim wystąpieniu, Tomasz Zalewski omówi praktycznie aspekty prawne dotyczące rozwiązań typu RPA. Przybliży także zagadnienie prawnego due dilligence przed dokonaniem wyboru tego rozwiązania, a także przedstawi praktyczne porady dotyczące umowy na RCA.

Więcej informacji na stronie organizatora.