Usługi pocztowe

Bird & Bird kompleksowo wspiera uczestników rynku usług pocztowych w kwestiach strategicznych, operacyjnych, korporacyjnych, jak również w sporach.  

Nasi klienci czerpią z naszej rozległej wiedzy o rynku usług pocztowych oraz towarzyszących im regulacjach, opartej na setkach projektów zrealizowanych w wielu krajach. Międzynarodowy zasięg działań pozwala nam na obsługę projektów globalnych oraz wspieranie klientów tak w kwestiach prawnych, jak i w realizacji ich strategicznych celów biznesowych.

Łączymy doświadczenie w obsłudze rynku usług pocztowych z wiedzą z takich dziedzin prawa jak m.in. prawo konkurencji i komunikacji elektronicznej. Dzięki temu nasi klienci otrzymują od nas kompleksowe, praktyczne wsparcie.

Posiadamy szczególne doświadczenie w zakresie:

  • nadzoru korporacyjnego
  • licencjonowania produktów bazodanowych (własność intelektualna i prawo ochrony danych), zwłaszcza baz danych adresowych i zmiany baz adresowych osób 
  • usług IT
  • regulacji usług pocztowych (Dyrektywa UE 97/67 zmieniona Dyrektywą 2002/39 i 2008/6)

Pokaż więcej Pokaż mniej

Case studies

Nadchodzące wydarzenia

TwoBirds TV