Technologie & Banki

Wyróżniamy się zrozumieniem sektora bankowego oraz celów biznesowych związanych z wdrażeniem nowych technologii. Identyfikujemy ryzyka, potrzeby prawne i biznesowe, które powinny być brane pod uwagę w umowach oraz regulacjach wewnętrznych banku.

Polskie Biuro Bird & Bird

Pracuje z nami 14 spośród top 50 komercyjnych banków w Polsce. Doradzaliśmy przy 10 największych, przełomowych wdrożeniach IT w instytucjach finansowych na polskim rynku. 

Zakres usług:

 • Nabywanie praw do technologii: oprogramowania, sprzętu, urządzeń mobilnych
 • Wsparcie we wdrożeniu Rekomendacji D KNF
 • Wprowadzanie nowych produktów wspieranych przez rozwiązania technologiczne (ocena
  wykonalności)
 • Korzystanie z usług w modelu cloud computing (praktyczne doświadczenia w zakresie
  IaaS, PaaS, SaaS, Banking as a Service, etc)
 • Paperless banking
 • Usługi płatnicze
 • Wsparcie w obszarze IT Governance
 • Umowy z operatorami telekomunikacyjnymi
 • IT License and IP Governance
 • Usługi kart płatniczych
 • Umowy SLA
 • Spory

Tworzymy standardy prawne dla instytucji finansowych:

 • Uczestniczyliśmy w konsultacjach nowej Rekomendacji D KNF.
 • Współpracujemy ze Związkiem Banków Polskich przy wielu inicjatywach i wspieramy
  sektor finansowy w przezwyciężaniu barier regulacyjnych.
  Ostatnie przykłady:
  - jesteśmy autorem Raportu Związku Banków Polskich "Cloud Computing w sektorze
  finansowym Regulacje i Standardy 2011"

  - jesteśmy współautorem raportu Związku Banków Polskich Cloud Computing 2013
 • Dla Związku Banków Polskich opracowaliśmy raport o regulacjach ochrony
  konsumenta w sektorze bankowym w Unii Europejskiej.
 • Dla Związku Banków Polskich opracowaliśmy raport o płatnościach mobilnych
  (kwestie regulacyjne i nowe technologie).
 • Współorganizowaliśmy marcową konferencję Związku Banków Polskich "Nowa
  Rekomendacja D – wdrożenie z perspektywy nadzorcy, instytucji nadzorowanych i
  niebankowych podmiotów współpracujących", w której uczestniczyło ponad 200
  reprezentantów środowiska bankowego oraz przedstawiciele KNF.
 • Bierzemy udział w pracach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, w tym w zakresie
  opiniowania aktów prawnych dotyczących instrumentów elektronicznych dla sektora
  bankowego.
 • Braliśmy udział w pracach Rady Programowej konferencji Gdańskiej Akademii Bankowej
  "IT w instytucjach finansowych 2013" i przygotowaliśmy projekt rekomendacji tej
  konferencji.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania w tym obszarze, prosimy o kontakt z Maciejem Gawrońskim, Partnerem Zarządzającym w polskim biurze Bird & Bird.

TwoBirds TV