Naruszenia ochrony danych osobowych

Bird & Bird ma unikalne doświadczenie w zakresie obsługi spraw dotyczących naruszenia ochrony danych i incydentów związanych z bezpieczeństwem firmy. Prowadziliśmy wiele spraw z tego zakresu, pomagając klientom w monitorowaniu i zgłaszaniu naruszeń oraz reprezentując ich przed właściwymi organami nadzoru. Pomagaliśmy również w opracowaniu globalnych zasad i procedur dotyczących naruszenia danych osobowych.

Mamy ugruntowaną wiedzę w zakresie ogólnych reguł i procedur powiadamiania o naruszeniu ochrony danych oraz wymogów sektorowych (np. obowiązków dostawców publicznych usług łączności elektronicznej).

Nasz zespół składa się z prawników, którzy posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe w firmie, nie tylko w zakresie danych osobowych, ale również w innych dziedzinach prawa, w każdej jurysdykcji.

Pomagamy naszym klientom w sytuacjach, w których zachodzi podejrzenie, że mogło dojść do incydentu:

  • wspomagamy proces ustalania przyczyn i okoliczności wystąpienia incydentu
  • ustalamy prawne skutki incydentu, dokonując kwalifikacji możliwych ryzyk naruszenia praw i wolności osób fizycznych
  • wydajemy rekomendacje w zakresie podlegania obowiązkowi zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzoru oraz zawiadomienia podmiotów danych o zaistniałym naruszeniu
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach przez krajowymi organami nadzoru.
  • prowadzimy również symulacje działań kontrolnych organu nadzorczego.

Wparcie kancelarii pozwala zredukować czas niezbędny do wyjaśnienia okoliczności sprawy i daje możliwość skoncentrowania się na usuwaniu przyczyn i skutków stwierdzonego incydentu.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz się dowiedzieć, jak możemy pomóc.

Case studies

TwoBirds TV